Hopp til innhold

Juridiske hjelpemidler

Under finner du hvilke juridiske hjelpemidler som er tillatt under eksamen studieåret 2017-2018.

Eksamen B1:

Ordenstjeneste (ORTJ10): Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven, politiloven, politiinstruksen

Rapport- og etterforskingslære (REL10): Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen

Strafferett og straffeprosess (STRA10): Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven, politiloven og påtaleinstruksen

Vegtrafikkrett (VEGT10): Norges lover, særtrykk av straffeloven og vegtrafikklovgivningen (Cappelen Damm Forlag)

Forvaltningsrett (FOR10): Norges lover, særtrykk av utlendingsloven, forvaltningsloven og offentleglova

Eksamen B3:

Ordenstjeneste og ordensjus (ORTJ30): Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven, politiloven, utlendingsloven, politiinstruksen og utlendingsforskriften. Menneskrettsloven med Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller - som vedlegg.

Etterforsking (ETTERF30): Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven, påtaleinstruksen og politiinstruksen

Etterforsking (ETF350) - Gammel fagplan: Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven, påtaleinstruksen og politiinstruksen

Forvaltningsrett og privatrett (FOP310) - Gammel fagplan: Norges lover og særtrykk av forvaltningsloven

Sist oppdatert: |