Hopp til innhold

Juridiske hjelpemidler

Under finner du hvilke juridiske hjelpemidler som er tillatt under eksamen studieåret 2018-2019.

Eksamen B1:

Tillatte hjelpemidler ved eksamen i juridiske emner: Ordenstjeneste (ORTJ10), Rapport- og etterforskingslære (REL10), Strafferett og straffeprosess (STRA10), Vegtrafikkrett (VEGT10), Forvaltningsrett (FOR10):

Norges Lover, regelsamlingen "Vegtrafikklovgivningen" ( Cappelen Damm)samt særtrykk av lover og forskrifter, derunder EMK

 

Eksamen B3:

Tillatte hjelpemidler ved eksamen i juridiske emner: Ordenstjeneste og ordensjus (ORTJ30), Etterforsking (ETTERF30)

Norges Lover, regelsamlingen "Vegtrafikklovgivningen" ( Cappelen Damm)samt særtrykk av lover og forskrifter, derunder EMK

 

Sist oppdatert: |