Hopp til innhold

Juridiske hjelpemidler

Under finner du hvilke juridiske hjelpemidler som er tillatt under eksamen studieåret 2019-2020.

Generelle hjelpemidler

I alle emner er det tillatt å benytte ordlister, f.eks.:
Hellevik, A., Rauset, M. & Søyland, A. Nynorsk ordliste. Oslo: Samlaget.
Hjulstad, H. & Sødal, L. Bokmålsordliste: Ordbok for skoleverket. Oslo: Samlaget.

 Eksamen B1:

Tillatte hjelpemidler ved eksamen i juridiske emner:

Strafferett og straffeprosess (STRAFF01) / (STRA10), Operativt politiarbeid (OPERATIV01), Ordenstjeneste (ORTJ10), Rapport- og etterforskingslære (REL10), Strafferett og straffeprosess (STRA10), Vegtrafikkrett (VEGT10), Forvaltningsrett (FOR10):

Norges Lover, regelsamlingen "Vegtrafikklovgivningen" ( Cappelen Damm), samt særtrykk av lover og forskrifter, derunder EMK

 

Eksamen B3:

Tillatte hjelpemidler ved eksamen i juridiske emner: Ordenstjeneste og ordensjus (ORTJ30), Etterforsking (ETTERF30)

Norges Lover, regelsamlingen "Vegtrafikklovgivningen" (Cappelen Damm), samt særtrykk av lover og forskrifter, derunder EMK

 

Sist oppdatert: |