Hopp til innhold

Ny eksamen

Studenter som har gyldig fravær fra en ordinær eksamen, ikke har bestått ordinær eksamen, ikke har møtt eller har trukket seg fra ordinær eksamen, har rett til ny eksamen.

Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Dokumentasjon på fravær skal leveres til studieavdelingen innen en uke etter at eksamen ble påbegynt. Studieavdelingen avgjør om fravær fra eksamen kan godkjennes som gyldig fravær. Studenter som ikke har møtt, ikke bestått eller trukket seg fra ordinær eksamen, har rett til å fremstille seg til ny eksamen. Eksamen skal normalt avlegges ved det studiested der vedkommende er tatt opp, jf. § 4-3 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen.

Tidspunkt for ny eksamen

Ny eksamen arrangeres i påfølgende semester jf. § 4-5 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen. Det er ikke anledning til å fremstille seg til ny eksamen i samme semester som studenten har vært oppmeldt til ordinær eksamen.  

Dersom du ikke består ny eksamen

Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ny eksamen, har ikke krav på å gå opp på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eksamen.

Skjema for oppmelding til eksamen (bokmål) (PDF)
Skjema for oppmelding til eksamen (nynorsk) (PDF)

Trekk fra oppmelding til ny eksamen

Dersom du ikke kan delta på ny eksamen må du trekke oppmeldingen senest 14 dager før eksamen for å unngå å miste ett eksamensforsøk.

Skjema for trekk fra oppmelding til eksamen (bokmål) (PDF)
Skjema fo trekk fra oppmelding til eksamen (nynorsk) (PDF)

Sist oppdatert: |