Hopp til innhold

Oppmelding til eksamen

Alle studenter ved Politihøgskolen blir automatisk oppmeldt til første ordinære eksamen i emner ved studiet. Deretter har man selv ansvar for å melde seg opp til påfølgende eksamensavviklinger. 

Oppmelding til ny eksamen kan, i de fleste tilfelle, gjøres via Studentweb. Veiledning for dette finner du her

I noen tilfelle må du fortsatt melde deg opp til ny eksamen ved å levere utfylt og signert oppmeldingsskjema til det studiested du skal avlegge eksamen. Disse tilfellene er:
  • Dersom du ved første ordinære eksamen ble registrert med "ikke møtt"
  • Dersom du skal bruke ditt 3. eksamensforsøk, enten for å få bestått resultat eller forbedre tidligere karakter
  • Dersom du skal avlegge eksamen ved et annet studiested enn der du har studierett (gjelder studenter i praksisår eller de som har fått dette innvilget etter søknad)
  • Det samme kan også gjelde oppmelding til trekkeksamen i SOPF10 eller KRYR30

Dersom du vil trekke tidligere oppmelding til eksamen må du levere skjema "Trekk fra oppmelding til eksamen" til studiekontoret på det studiested du skulle avlagt eksamen. Trekkfrist er 14 dager før eksamensdagen, eller 14 dager før første eksamensdag om avviklingen går over en periode.

Sist oppdatert: |