Hopp til innhold

Informasjon vedrørende overgangsordningen fra rammeplan «BACHELOR» til rammeplan «BA2014»

I møte av den 8. april 2016 vedtok ABOS (avdelingsledermøte, bachelor - studiestedene Bodø, Oslo og Stavern) diverse endringer knyttet til overgangsordningene mellom rammeplan «BACHELOR» og rammeplan «BA2014».

Endringene vedtatt av ABOS gjelder:

  • Studenter som startet på politiutdanningen før høst 2014 og er tatt opp på rammeplan «BACHELOR».
  • Studenter som startet på politiutdanningen høst 2014 eller senere og er tatt opp på rammeplan «BA2014».

Tidligere har PHS informert om at studenter som har B1 eller B3 etter gammel rammeplan, og som settes på ny rammeplan, må avlegge tilleggseksamener på totalt 7 studiepoeng på B1 i tillegg og totalt 18 studiepoeng på B3 (potensielt totalt 25 studiepoeng). Denne bestemmelsen ble opphevet i det omtalte møtet i ABOS. Dette innebærer at første, andre og tredje studieår på gammel rammeplan (BACHELOR) er fullgodt med et henholdsvis første, andre og tredje studieår på ny rammeplan (BA2014).

Tidligere pålegg om tilleggseksamener er således frafalt.

ABOS vedtok videre følgende prinsipielle avgjørelse rundt behandling av arbeidskrav:

  • For å ivareta rettighetene til de studentene som mangler arbeidskrav etter gammel rammeplan (BACHELOR - oppstart før 2014), og som fremdeles har gyldig studierett etter vår 2016, settes disse studentene på ny rammeplan (BA2014). Hovedregelen er at disse studentene må innrette seg etter hva ny rammeplan krever med hensyn til avleggelse av arbeidskrav.

Unntaket fra hovedregelen (overstående punkt) er arbeidskravet LRF, hvis LRF er det eneste resterende gradskravet før vitnemål kan utferdiges. Studenter på gammel rammeplan må bestå arbeidskravet LRF slik gammel rammeplan beskriver. PHS skal således avvikle LRF helt til studieretten til siste student på gammel rammeplan har gått ut.

Studenter som ble tatt opp høst 2014 (tilhørende ny rammeplan BA2014) og som hadde godkjent LRF-test som arbeidskrav, skal ikke avkreves for avleggelse av LRF, men skal møte de kravene fagplan for ORFK10 beskriver.

Sist oppdatert: |