Hopp til innhold

Informasjon vedrørende overgangsordninger

Fra og med 1. august 2019 tas bachelorstudenter opp til studieprogrammet BA2019 tilhørende Rammeplan for Bachelor - politiutdanning av 11.7.2018

Studenter som er tatt opp høst -18 og tidligere fullfører sine studier på det programmet de ble tatt opp til. Unntak fra dette gjelder studenter som tar permisjon i studiet og som derfor flyttes til senere kull.

     

For studenter som tidligere er tatt opp til studieprogrammet BA2014 vil eksamener tilhørende dette programmet gjennomføres ved politihøgskolen i de to påfølgende studieår etter innføring av nytt program. 

For B1-emner vil eksamener etter program BA2014 også settes opp i studieåret 2019/20 og studieåret 2020/21.

For B3-emner vil eksamener etter program BA2014 også settes opp i studieåret 2021/22 og studieåret 2022/23.

 

Sist oppdatert: |