Hopp til innhold

Fraværsreglement EVU

For å kunne gå opp til eksamen eller for å få kursbevis, er det krav om 100 prosent tilstedeværelse på alle studiesamlinger i Politihøgskolens regi.

Deltakelse i studiesamlingene er en vesentlig forutsetning for læringsarbeidet i studiene. Gjennom prosessene i studiesamlingene skal etter- og videreutdanningsstudentene utvikle sine kunnskaper og de skal bidra til de andre deltakernes læring.

En etter- og videreutdanningsstudent kan etter søknad få gyldig fravær fra studiesamlinger når det foreligger særskilte grunner. Gyldig fravær er bare aktuelt når ikke-planlagte situasjoner oppstår. Alt sykefravær, barns eller eget, må være dokumentert med legeattest. Fravær i forbindelse med rettsoppmøte/vitnestevning skal dokumenteres med innkallingen. Sykemelding og innkalling til rettsoppmøte/vitnestevning skal leveres arbeidsgiver med kopi til fagansvarlig. Hvis gyldig fravær hindrer studenten fra deltakelse i sentrale læringsprosesser, kan fagansvarlig i samråd med seksjonsleder EVU gi alternative læringsoppgaver. Gyldig fravær kan dog ikke overstige 20 prosent.

Dersom behov for å søke permisjon, fravær som overstiger 20 prosent, skal snarest sendes en skriftlig og begrunnet søknad til: . Søknaden behandles i samråd med fagansvarlig og seksjonsleder på EVU.

Konsekvenser av for høyt fravær

Videreutdanning med studiepoeng:
Ved ugyldig/udokumentert fravær vil deltakeren miste både studieretten og retten til å fremstille seg til eksamen. Samme konsekvenser vil inntreffe dersom det gyldige fraværet overstiger 20 prosent.

Etterutdanning:
Ved ugyldig/udokumentert fravær vil deltakeren få kurset underkjent. Samme konsekvens vil inntreffe dersom det gyldige fraværet overstiger 20 prosent.

Konsekvens av innvilget permisjon:
Dersom studenten har fått innvilget sin søknad om permisjon, avbrytes studiet. Kurset eller studieprogrammet må tas igjen i sin helhet. Studenten med innvilget permisjon vil få fortrinnsrett neste gang kurset/studieprogrammet blir arrangert, men må søke om ordinært opptak innen gjeldende frister.

Sist oppdatert: |