Hopp til innhold

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Politihøgskolen skal sikre studentenes helse, miljø og sikkerhet ved at lover, forskrifter og interne rutiner følges opp.

Ansvar og rettigheter

Studentene har selv både ansvar og rettigheter når det gjelder gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak:

  • Studenter plikter å utføre arbeidet i forbindelse med studiene i samsvar med instrukser fra den/de som til enhver tid er ansvarlig for arbeidslokaler og arbeidsverktøy
  • Studentene skal informeres om deres plikter til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, blant annet til å hindre og avgrense skader og avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse
  • Studentene plikter å følge disse retningslinjene
Sist oppdatert: |