Hopp til innhold

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder høgskolens fysiske og psykososiale læringsmiljø (jfr. Universitets- og høyskoleloven § 4-3).

Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som Politihøgskolen disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av Politihøgskolen.

Læringsmiljøutvalget:

  • Arbeider for studentenes sikkerhet og velferd
  • Holder høgskoleledelsen orientert om behov for tiltak for bedre læringsmiljø
  • Avgir årlig rapport til styret om sin virksomhet og forslag til tiltak

Det er opprettet lokale LMU på hvert studiested i tillegg til det sentrale.  

Kontaktpersoner:

Sekretær Oslo:
Camilla Flatin 
Telefon: 23 19 97 45

Sekretær Stavern: 
Edel Kristin Zettel 
Telefon: 33 20 60 49 

Sekretær Bodø:
Mette Sofie Berg
Telefon: 75 58 80 10

Sekretær sentralt LMU:
Camilla Flatin
Telefon: 23 19 97 45

Retningslinjer for Læringsmiljøutvalgene

Sist oppdatert: |