Hopp til innhold

Vaksinasjon

Bachelorstudenter får tilbud om vaksine mot hepatitt A og B i løpet av første studieår.

Politihøgskolen dekker kostnader for de som møter etter plan for vaksinering. Ekstrautgifter for vaksinering utenfor oppsatt plan må vedkommende dekke selv.

Sist oppdatert: |