Hopp til innhold

Overnatting og uniformsregler EVU

Hvordan gjør jeg det med overnatting? Må jeg bruke uniform på studiesamlinger?

Etter- og videreutdanningsstudenter forlegges ved Politihøgskolens internat i Dronning Astrids gate når utdanningen foregår i Politihøgskolens lokaler i Oslo. De som ikke har tjenestested Oslo, Romerike, Follo eller Asker og Bærum, får gratis innkvartering. Alle deltakere får samtlige måltider ved Politihøgskolen. På våre utdanningssentre i Kongsvinger og Stavern foregår all forpleining på stedet. For øvrig vises til rundskriv G-57/93 av 24.03.93 fra Det kgl. justis- og politidepartementet.

Uniformsregler

Studenter ved etter- og videreutdanning bruker sivilt antrekk under opphold ved Politihøgskolen i Oslo. Uniform skal brukes i leir og ellers etter nærmere ordre. Det er obligatorisk deltakelse på alle studiesamlinger i Politihøgskolens regi.

Sist oppdatert: |