Hopp til innhold

Antidoping Norge

PHS har inngått avtale med Antidoping Norge.

På PHS vil antidopingarbeidet skje ved at det gjennomføres et antidopingprogram som inneholder informasjon og dopingkontroller.

Det gjennomføres 4 foredrag fordelt på studiestedene Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Foredraget vil bli holdt for førsteårsstudenter (B1) på alle de fire studiestedene. Foredraget holdes av Antidoping Norge. Dopingkontrollen har hjemmel i forskrift om skikkethet:

§2. «… Studentene må ikke ulovlig bruke dopingmidler inntatt på Norges Idrettsforbund til enhver tid gjeldende dopingliste. … Studentene plikter å avlegge Dopingprøve ved politihøgskolen hvis dette kreves av Norges Idrettsforbunds dopingkontrollører…»

Gjennomføring av kontrollprogram

Antidoping Norge gjennomfører dopingkontroller ved alle studiesteder ved PHS. Det gjennomføres 7 kontroller per år. De er fordelt slik:

Studiested      Antall kontroller per år    Antall prøver per kontroll 
Oslo 2 8
Bodø 2 4
Kongsvinger 1 4
Stavern 2 6

Grunnlag for kontroll

Antidoping Norge kan med hjemmel i denne avtalen foreta kontroll av studenter ved PHS. Prøvene vil bli analysert på bakgrunn av WADAs dopingliste tilgjengelig for studenter ved PHS på Antidoping Norges nettsider.

Gjennomføring

Antidoping Norge vil gjennomføre dopingkontroll med autoriserte dopingkontrollører og eventuelle eskorter. Kontrollen gjennomføres i henhold til Antidoping Norges til enhver tid gjeldende prosedyre for dopingkontroll, basert på internasjonale krav innen organisert idrett (International Testing Standard).

Antidoping Norge vil under sitt arbeid opptre så diskret som mulig slik at kontrollene foretas uten offentlighet. Det er Antidoping Norge som fastsetter kontrolltidspunktet, enten i dialog med PHS eller at de selv avgjør tidspunkt for kontrollen. Kontrollen vil skje uanmeldt for studentene. Studenter vil bli tilfeldig utvalgt til å avlegge dopingprøve. En student som er blitt valgt ut, må avlegge dopingprøve.

Prøveresultat

Prøveresultatet vil bli levert til rektor eller den rektor skriftlig har delegert oppgaven til så snart analyseresultatet foreligger. Denne informasjonen omfatter prøveresultat og navn på studenten som har avgitt prøven. Det meddeles også hvis en student har nektet å avlegge dopingprøve, ødelagt eller manipulert en dopingprøve. Studentene som har blitt testet vil få brev om resultat av prøven.

Reaksjoner ved positiv prøve

Ved positiv prøve eller nektelser av å avlegge prøve, behandles saken i henhold til forskrift om skikkethet (PDF).

Les avtalen med Antidoping Norge (PDF) 

Sist oppdatert: |