Hopp til innhold

Veiledning for studenter ved bruk av sosiale medier

Sosiale medier er brukt av politiet offisielt for å oppnå målene som staten setter for god og involverende kommunikasjon med innbyggerne.

I tillegg til de offisielle kanalene er så og si alle ansatte og studenter til stede i ulike sosiale kanaler som privatpersoner. Derfor har Politihøgskolen laget en oppdatert veiledning for bachelorstudenter ved bruk av sosiale medier:

 • Du står fritt til å delta i sosiale medier med egne brukerkontoer. Vær ryddig og høflig i omgang med andre mennesker på nett.

 •  Husk at det ikke er tillatt å publisere bilder av andre på nett uten deres samtykke.

 • Uniform eller andre politikjennetegn er ikke tillatt brukt på privat profil. (Med mindre annet er særskilt avtalt)

 • Husk at du som privatperson også oppfattes som politistudent. Dette definerer du ikke selv. Dette har betydning for type bilder, språk og alt øvrig innhold. Gå foran som et godt eksempel som politistudent.

 • Tenk over om du ønsker å identifisere deg som student ved Politihøgskolen. Forstå hva du gjør med din informasjon, og vær klar over hva andre kan bruke den til. Regn med å bli googlet.

 • Har du verv, eller deltar aktivt i debatt om politi, fag og politikk må du påregne å bli identifisert som politistudent.

 • Tenk over hvor detaljerte opplysninger du skal legge ut om bosted, bakgrunn og tidligere og nåværende aktiviteter. Opplysninger på nett er sporbare.

 • Tenk igjennom om innlegg kan være i konflikt med retningslinjer, lojalitetshensyn og øvrige regler du som student er bundet av.

 • Ikke del informasjon som er konfidensiell, bryter personvern eller som «eies» av Politihøgskolen. Slik informasjon kan være: det vi opparbeider gjennom vårt daglige arbeid og som lagres i organisasjonen, planer, arbeidsdokumenter, info om sikkerhet etc. Dette gjelder også konfidensiell informasjon du har fått av andre gjennom studiet.

 • Husk at også lukkede grupper med over 20 medlemmer, for eksempel på Facebook, er å regne som offentlige forum.

 • For deltakelse i sosiale medier gjelder de samme strenge krav til skikkethet og opptreden som for studiet for øvrig.


Refleksjon rundt egen deltakelse i sosiale medier er det aller viktigste!

Sist oppdatert: |