Hopp til innhold

Studierett

Den som har akseptert tilbud om studieplass, har studierett i henhold til den normerte studietid for det aktuelle studiet han/hun er tatt opp til.

En student som ikke fyller betingelser som er knyttet til det enkelte studieprogram ved studiestart, taper studieretten.

Nærmere presisering av bestemmelser knyttet til studieretten finner du her.

Det kan, i særlige tilfeller, søkes om å reservere studieplassen eller søke om permisjon.

Sist oppdatert: |