Hopp til innhold

Avbryte studiet

Dersom du i løpet av studietiden skulle ønske å si fra deg studieplassen, må dette gjøres skriftlig enten per brev eller e-post.

Sier du fra deg studieplassen er dette bindende fra den dato vi har mottatt frasigelsen.

Varsel om at du sier fra deg studieplassen sendes som epost til det lokale studiekontoret eller som brev til:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Skulle man ved et senere tidspunkt ønske å starte på studiet igjen, må det søkes ordinært opptak gjennom Samordna opptak. Man må da være kvalifisert for studiet etter gjeldende opptakskrav.

Sist oppdatert: |