Hopp til innhold

Permisjon

Studenter kan i hovedsak søke permisjon for en periode på ett år, enten dokumentert eller udokumentert.

En student som blir gravid underveis i utdanningen skal gis rett til permisjon fra studiene, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon kan også gis ved sykdom og FN-tjeneste/militærtjeneste dersom det ikke er mulig å utsette denne.
Om dette er tilfelle må søknaden dokumenteres.

For permisjon av andre årsaker enn de ovennevnte må studenten ha hatt studierett i minst ett år på det aktuelle studieprogrammet. Permisjonen vil inngå i tidsberegning for forsinkelse.

I ekstraordinære tilfeller gis det mulighet for å søke om ytterligere ett års forlenget permisjon. Maksimal permisjon kan ikke overstige to år. Studieavdelingen avgjør søknad om permisjon i samråd med aktuell studieleder/seksjonsleder. Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, men utdanningsplanen må tilpasses gjeldende fag- eller studieplan.

Dersom du ønsker å søke permisjon sender du en søknad i fritekst som vedlegg til epost: 

Vesentlige endringer i fagplaner

Dersom det i løpet av permisjonstiden er gjort vesentlige endringer i fagplaner, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige fagplanen i ett år etter at endringen er blitt gjort gjeldende. 

Sist oppdatert: |