Hopp til innhold

Reservere studieplass

På det tidspunktet man blir tildelt en studieplass gjennom Samordna opptak, kan man søke om å reservere studieplassen i inntil to år.

Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, egen graviditet eller andre dokumenterte viktige grunner.

Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest e.l. og sendes innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Søknaden skal sendes på e-post til , ikke til Samordna opptak.

Du må svare ja på tilbudet fra Samordnet opptak

Du må svare ja til tilbudet om studieplass fra Samordna opptak innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet, uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Dersom søknaden innvilges må man søke om opptak det påfølgende år, men man trenger ikke å gjennomføre opptaksprøver på nytt. Alle opptakskrav, herunder kravet til plettfri vandel og godkjent legeerklæring, må være innfridd.

Sist oppdatert: |