Hopp til innhold

Semesteravgift og kopinoravgift

Faktura for betaling av semesteravgift, kopinoravgift og eventuelle andre innbetalinger for studieåret finner du på Studentweb.

Studenter på bachelor- og masterutdanning

Frist for betaling av semesteravgift er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.  

Semesteravgift må være betalt for å få utbetalt stipend og lån, samt for å kunne avlegge eksamen.

I tillegg til semesteravgift betales også et beløp i kopinoravgift. 

Studenter på etter- og videreutdanning

Frist for betaling av semesteravgift er 14 dager før oppstart av videreutdanning eller kurs.

Studenter som skal avlegge eksamen på studier med 15 studiepoeng eller mer, må betale semesteravgift pålydende kr. 600 pr. semester. For studier på mindre enn 15 studiepoeng skal det betales semesteravgift kun første semester, ved oppstart.

Semesteravgift må være betalt for å kunne avlegge eksamen.

For studier med 15 studiepoeng eller mer betales også en kopinoravgift
på kr. 100 hvert semester.

Semesterkvittering

Vi anbefaler alle å laste ned appen: Studentbevis. Der kan du logge inn med din vanlige feide-bruker og finne din semesterkvittering. Vi har ikke lagt bilder inn, så du må bruke den sammen med annen legitimasjon.

Alternativt får studenter utlevert semestermerke hos sitt lokale studiekontor som bevis på betalt semesteravgift. Merket settes på studentbeviset.

Sist oppdatert: |