Hopp til innhold

Studentdemokrati

Studenttillitsvalgtes hovedoppgave er å representere studenter overfor PHS og andre relevante organisasjoner/institusjoner. Studentrådet skal ta vare på studentenes interesser overfor ledelsen ved PHS og andre styringsorganer ved høgskolen.

Studentrådet består av representanter fra alle klassene og er studentenes tillitsmannsapparat. Studentrådet er videre ansvarlig for å forvalte og bevilge tildelte velferdsmidler fra Politihøgskolen og fra studentsamskipnadene.  

Studiested Oslo, Stavern og Bodø har hvert sitt studentråd. Disse tre er likeverdige.  Alle studentråd har regelmessige møter med skolens ledelse. 

Studentrådsledere for studieåret 2019-2020:

  • Oslo: Thea Gaustad Vogsted
  • Bodø: Frida Leirvik Loe
  • Stavern: Vilde Sylliåsen

Ni medlemmer i studentrådet

Blant representantene i studentrådet blir det valgt et studentrådsstyre som skal bestå av totalt ni medlemmer. Disse ni er leder, nestleder, to kasserere, to sekretærer, hovedtillitsvalgt B2 og to andre styremedlemmer.

Styrets oppgave er å vurdere alle de saker som kommer inn, og gi disse en grundig og seriøs behandling. Sakene blir lagt fram for Studentrådet hvor det blir tatt avgjørelser etter avstemning. Det er utarbeidet egne statutter (PDF) for Studentrådet.  

Undergrupper

Studentrådet skal bidra til at det skapes et godt studiemiljø på Politihøgskolen. Studentrådet har flere underliggende organer. Her kreves det at i hvert fall ansvarsområdene leder og kasserer blir dekket. Ellers kan undergruppene selv bestemme hvor mange medlemmer de vil ha. Undergruppene utgjør:

    - Arrangementskomiteen
    - Kullbokkomiteen
    - Foredragsgruppa
    - Kristent Politilag (KPL)
    - Idrettslaget

Sist oppdatert: |