Hopp til innhold

Studentpriser

Prisene «Beste student», «Studentmiljøprisen» og «Idrettsprisen» deles ut hvert år.

Prisen for «Beste student»

Prisen «beste student» utdeles hvert år til den studenten med beste resultat på bachelorutdanningen for alle studiestedene samlet. Det regnes et snitt av alle karakterer på vitnemålet.  Dersom to studenter står likt, utdeles pris til begge studentene.

Prisen er et stipend på 20 000 kroner. Stipendet kan benyttes fritt av studenten som vinner prisen.

Prisen utdeles på avslutningsseremonien for avgangskullet.

Studentmiljøprisen

Studentmiljøprisen utdeles hvert år og på hvert studiested. Formålet med prisen er å anerkjenne og oppmuntre til faglige eller sosiale bidrag til studentmiljøet på Politihøgskolen og skal første og fremst løfte frem den generelle trivselsfaktoren.

Studentprisen skal tildeles en student, en studentorganisasjon eller en forening som på frivillig basis har arbeidet for og blant studentene. Læringsmiljøutvalgene på hvert studiested ansvaret for å nominere kandidater til prisen og utpeke vinner av prisen.

Prisen er et stipend på 10 000 kroner. Stipendet kan benyttes fritt av vinner av prisen.

Prisen utdeles på avslutningsseremonien for avgangskullet.

Statutter for studentmiljøprisen

Idrettsprisen

Idrettsprisen utdeles av Norges Politiidrettsforbund. Det tildeles en pris til beste mannlige student og en pris til beste kvinnelige student for alle studiestedene samlet. Det deles også ut lokale priser.

Prisen utdeles etter resultater på eksamen i emnet Fysisk trening i B3.

Kriterium 1:  Beste karakter

Kriterium 2:  Ved lik karakter vurderes resultatet på 3000 meter løp. Den med raskest tid vinner prisen.

Prisen er en utmerkelse og pokal.

Prisen utdeles på avslutningsseremonien for avgangskullet.

Publisert: - Sist oppdatert: |