Hopp til innhold

Studentutveksling

Som student ved Politihøgskolen finst det fleire moglegheiter for utveksling.

Når du starta på Politihøgskolen tok du eit viktig steg mot ein karriere som også har ein internasjonal dimensjon. Kriminalitet er grenselaus. Om du jobbar i Innlandet politidistrikt eller i FN-tenesta treng du eit globalt blikk. Di politiutdanning gir deg store mogelegheiter også ut over tradisjonelt politiarbeid. Politihøgskolen gir deg fleire mogelegheitar til å engasjere deg internasjonalt - og med dette på CV’en din vil du ha eit godt kort på handa når du seinare søkar jobb.

Bachelorstudentar: søknadsfrist 15. september

Sist oppdatert: |