Hopp til innhold

Studentutveksling

Kan du tenke deg tre ukers opphold ved en politiskole/politihøgskole i et annet land?

Å få innblikk i, og erfaring med andre lands politiutdanning kan være både lærerikt og kompetanse i dagens internasjonale samfunn.

Politihøgskolen i Norge har inngått avtaler om utveksling for politistudenter med politiutdanningsinstitusjonene i Danmark, Finland, Sverige, Island, Romania, Irland og i fire ulike delstater i Tyskland.

Målgruppe

Studenter i B2, andre studieår, kan søke om å gjennomføre hospiteringsperioden på 3 uker ved en politiutdanningsinstitusjon i ett av landene nevnt ovenfor.

Innhold og reisetidspunkt

Innholdet i utvekslingen vil variere fra land til land. Det vil også tidspunktet for utvekslingen. Det legges vekt på et relevant program og vertslandets muligheter for ulike aktiviteter i hospiteringsperioden.

Kostnader

Skolen i de ulike landene vil tilby deg gratis losji for hele perioden, og gratis frokost og lunsj, og i noen tilfeller middag, i skolens kantiner på ukedagene. Mat i helgene og eventuelt om kveldene må du påregne å dekke selv.  Sverige og Danmark vil ikke dekke kost fra og med høsten 2017.  

Du må regne med å betale reiseutgiftene selv. For de nordiske landene er det søkt om tilskudd fra NORDPLUS som vil kunne dekke deler av reiseutgiftene for studenter som drar til Norden.

Forsikring

Studentene som drar på utveksling i PHS regi må ha gyldig forsikring. Studenter bør få bekreftet via fagforeningen/forsikringsselskap om utvekslingen omfattes av egen forsikring.

Språk

I Irland, Romania, Tyskland og på Island forutsettes det at du kan kommunisere på engelsk. For utveksling i de nordiske land legges det til grunn at du har god forståelse av svensk og dansk. I Finland foregår mesteparten av undervisningen på svensk.

Søknad og krav

Studieoppholdet vil bli godkjent som et arbeidskrav i hovedområdet «Forebyggende oppgaver» (ekstern hospitering) i B2. Det er et krav at man gjennomfører en questback-evaluering på engelsk etter oppholdet. Det er også et krav at man formidler sine erfaringer til medstudenter i politidistriktet. Praksisansvarlig bør informeres om søknaden før den sendes til Internasjonal enhet i Studieavdelingen for behandling.

Du må ha gjennomført og bestått alle eksamener og arbeidskrav i 1. studieår på søknadstidspunktet for å kunne søke.

Søknadsfrist for utveksling studieåret 2018 - 2019 blir publisert høsten 2018.

Søknadstekst og søknadsskjema (Word) sendes per e-post til med emnefelt «Søknad studentutveksling XXXX - XXXX».

Søknadsteksten skal være på maksimalt én maskinskrevet side hvor du begrunner hvorfor du vil på studentutveksling. Søknaden bør også inneholde dine tanker om oppholdet i utlandet vil  innebære med tanke på kulturforskjeller, språkutfordringer og andre aspekter.

Kun elektroniske søknader godtas.

Søkere vil få svar på søknaden innen 1. desember. Vennligst fyll ut skjemaet elektronisk og send det i Word-format, ikke som PDF-fil (PDF-filer og scannede filer vil bli returnert).

De utenlandske lærestedene:

Uforutsette forhold i mottakerlandene kan forekomme. Det tas derfor forbehold om at enkelte land allikevel ikke kan ta imot studenter fra Norge.

Sist oppdatert: |