Hopp til innhold

Ekstern hospitering på internasjonale veker for B2-studentar

Det er mogeleg å velje PHS sine internasjonale veker som ekstern hospitering.

Lærarane i Oslo saman med Internasjonal eining og eksterne samarbeidspartnarar organiserar tre samanhengande veker i Oslo for utanlandske- og norske studentar. Det vil vere eit overordna tema gjennom desse vekene som vi ser på gjennom ulike teoriar, vinklar og aktivitetar. Minst ei veke er tverrfagleg med studentar frå profesjonsutdanningar som er naturlege samarbeidspartnarar for politiet, t.d. barnevern, sosionom, kriminalomsorg og paramedics. Studentar frå våre europeiske partnarar deltar og. Det blir spanande faglege utfordringar og mykje sosialt på kryss og tvers av landegrensar og profesjonane.  

Ynskjer du å vere med på dette, må du bruke samme søknadsskjema som elles gjeld for utveksling. Søknadsskjema vil bli lagt ut på Canvas i august.

Sist oppdatert: |