Hopp til innhold

Ekstern hospitering på internasjonale veker for B2-studentar

Det er mogeleg å velje PHS sine internasjonale veker som ekstern hospitering.

I vekene 12, 13 og 14 vil lærarane i Oslo saman med Internasjonal eining og eksterne samarbeidspartnarar organiserar tre internasjonale veker i Oslo for utanlandske- og norske studentar. Årets tema er «Outsiders- extremism» som vi vil sjå på gjennom ulike teoriar, vinklar og aktivitetar. Ei veke vil vere tverrfagleg med studentar frå VID og vi jobbar no med å få til ei tverrfagleg veke til med eit anna universitet i Oslo.

Studentar frå våre europeiske partnarar deltar og. Det blir spanande faglege utfordringar og mykje sosialt på kryss og tvers av landegrensar og profesjonane.  

Ynskjer du å vere med på dette, må du bruke samme søknadsskjema som elles gjeld for utveksling. Søknadsskjema vil bli lagt ut på Canvas i august.

Sist oppdatert: |