Hopp til innhold

StudentWeb

StudentWeb er en nettbasert tjeneste for behandling og presentasjon av person- og studentopplysninger.

StudentWeb krever at du identifiserer deg med fødselsnummer og din PIN-kode. Du kan også logge inn med din feide-bruker.

På StudentWeb:

  • Finner du betalingsinformasjon for semesteravgift 
  • Bekrefter du utdanningsplan
  • Ser du hvilke emner du er vurderings- og undervisningsmeldt til
  • Ser du dine eksamensresultater
  • Bestiller du karakterutskrift
  • Ser du hvilke opplysninger som er sendt til Lånekassen
  • Oppdaterer du adresse hvert semester - også når du er i B2
  • Legger du inn bankkontonummer slik at vi får forberedt ditt praksisopphold
  • Registrerer du kontaktperson 
  • Få tilsendt ny PIN-kode eller endre din gamle PIN-kode 

Tjenesten er kryptert. Det vil si at opplysningene du oppgir blir kodet til en uforståelig tekst, slik at den ikke kan leses av andre.

Utdanningsplan

Alle heltidsstudenter skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom Politihøgskolen og studenten, og skal angi begge parters viktigste rettigheter og plikter. Utdanningsplanen er også et verktøy for å planlegge studieløpet for hver enkelt student, samt gi Politihøgskolen et grunnlag til å kunne planlegge og tilrettelegge undervisning og studier på en best mulig måte for studentene.  

Bekreftelse av utdanningsplanen

Du bekrefter din utdanningsplan i det du kommer inn på planen i StudentWeb. Da blir du automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i de emnene du har valgt.   

Frister

Bekreftelse av utdanningsplanen skjer for ett semester om gangen. Fristen er 1. september og 1. februar. Samme frist gjelder for betaling av semesteravgift. Studenten har selv ansvar for å overholde denne fristen, og hvis fristen ikke overholdes vil dette kunne medføre tap av studieretten.

Sist oppdatert: |