Hopp til innhold

Trening i svømmehall

Under ser du hvilke muligheter som finnes for trening i svømmehall på de ulike studiestedene.

Oslo:

Badevaktsordningen er i drift gjennom skoleåret fra ca. medio september og ut april.

Bassenget stenger for egentrening med badevakt fra og med tirsdag 10. desember.

Svømmebassenget er åpent for egentrening tirsdager og torsdager kl.16.00 - 20.00.

onsdager er bassenget forbeholdt ansatte fra kl. 14.30 - 16.30, og for studentene fra kl. 16.30 - 20.00.

I disse tidsrommene vil det være badevakt tilstede.

Badevakt skal kunne være behjelpelig med tips til øving av livredning og svømmeteknikk.

Hygieniske krav, se også instruks for svømmeanlegget:

  • Grundig dusj
  • Alle skal bruke badehette

Studenter og ansatte har også anledning å benytte seg av svømmehallanlegget utenom timeplanaktivitet, vel å merke innenfor høgskolens åpningstider. Det betyr at man kan kvittere for lån av nøkkel i vakta og bade på egen risiko, så fremt bassenget er ledig. Det vises til gjeldende Instruks for svømmehallanlegget ved PHS Oslo. Noen sentrale punkter for å bruke bassenganlegget når badevakt ikke er til stede:

  • Uorganisert bading skjer på egen risiko
  • Til enhver tid må minst én person befinne seg på land og fungere som bassengvakt. Det betyr at det må være minst to personer som skal bade når nøkkel skal kvitteres ut
  • Antall personer i vannet samtidig er begrenset oppad til 15
  • Bassengvakten skal utelukkende holde øye med virksomheten i vannet
  • Instruksen for bruk av bassenget skal overholdes, denne leveres ut sammen med nøkkelen og er også synlig på veggen i svømmehallen
  • Brukerne av svømmebassenget er ansvarlige for at bassengtrekket brukes på korrekt og forsvarlig måte
  • Nøkkelen leveres tilbake til vakta etter endt bading

Instruks for svømmeanlegget ved PHS

Bodø:

Studenter kan trene på kveldstid i svømmehallen på Bodin videregående skole. Åpningstider er onsdager kl. 18.00 til kl. 21.00 og lørdager kl. 10.00 til kl. 14.00. Ellers vises det til Nordlandsbadet for trening i svømmehall.

Stavern:

Bachelorstudenter som trener til livreddende førstehjelp (LRF), kan trene gratis i Farrishallen i badets åpningstid mot å fremvise studentkort.

Sist oppdatert: |