Hopp til innhold

Trening i svømmehall

Under ser du hvilke muligheter som finnes for trening i svømmehall på de ulike studiestedene.

Oslo:

Studenter har anledning å benytte seg av svømmehallanlegget i høgskolens lokaler i Oslo tirsdag og torsdag kl. 16.00 - 20.30, samt onsdager kl. 14.30 - 20.30. I disse tidsrommene er det badevakt tilstede.

Svømmehallanlegget holdes låst på dagtid og i helger. Fredager er rensedag og holdes helt stengt.

Studenter har anledning til å bruke svømmehallanlegget når det holdes låst under forutsetning av at de kan oppfylle følgende kriterier:

  • Det ikke pågår annen organisert aktivitet.
  • For å bruke bassenget utenom organisert aktivitet/undervisning, kreves det at det til enhver tid er minst to personer i svømmehallen og at minst en person til enhver tid fungerer som bassengvakt. Denne personen kan ikke selv oppholde seg i vannet, men må holde oppsyn med den/de andre i bassenget.
  • Bassengvakten må oppholde seg på land
  • Bassengvakten skal utelukkende holde øye med virksomheten i vannet
  • Instruksen for bruk av bassenget skal etterfølges
  • Det er påbudt med badehette i bassenget
  • Brukerne av svømmebassenget er ansvarlige for at bassengtrekket brukes på korrekt og forsvarlig måte

Bodø:

Studenter kan trene på kveldstid i svømmehallen på Bodin videregående skole. Åpningstider er onsdager kl. 18.00 til kl. 21.00 og lørdager kl. 10.00 til kl. 14.00. Ellers vises det til Nordlandsbadet for trening i svømmehall.

Stavern:

Bachelorstudenter som trener til livreddende førstehjelp (LRF), kan trene gratis i Farrishallen i badets åpningstid mot å fremvise studentkort.

Sist oppdatert: |