Hopp til innhold

Viktige frister

Under følger viktige frister for studenter ved bachelor, master og etter- og videreutdanning.

Bachelorstudenter

1. juli: 

Oppmeldingsfrist for ny eksamen i august. Gjelder studenter som var oppmeldt til ordinær eksamen B1 vår, men som pr. 1. juli ikke har bestått resultat.

1. september for høstsemesteret:

 • Betale semesteravgift for høstsemesteret.
 • Godkjenne utdanningsplan ved å gå gjennom den.
 • Levere originale versjoner av vitnemål og attester som ble innsendt ved søknad om opptak til bachelorstudiet. Gjelder de studentene på første studieår som blir bedt om å levere disse til kontroll.
 • Melde seg opp til ny eksamen for studenter som har gyldig fravær, ikke møtt, trekk under eksamen eller ikke har bestått ordinær eksamen
 • Melde seg opp til ordinær eksamen for studenter som ønsker å forbedre karakter
 • Søke om fritak fra emner
 • Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått

1. februar for vårsemesteret:

 • Betale semesteravgift for vårsemesteret.
 • Godkjenne utdanningsplan ved å gå gjennom den.
 • Melde seg opp til ny eksamen for studenter som har gyldig fravær, ikke møtt, trekk under eksamen eller ikke har bestått ordinær eksamen.
 • Melde seg opp til ordinær eksamen for studenter som ønsker å forbedre karakter
 • Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått

Utveksling bachelor:

 • Søknadsfrist 15.september

Masterstudenter

1. september for høstsemesteret:

 • Betale semesteravgift
 • Godkjenne utdanningsplan ved å gå gjennom den.
 • Melde seg opp til ny eksamen for studenter som har gyldig fravær, ikke møtt, trekk under eksamen eller ikke har bestått ordinær eksamen
 • Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått.
 • Melde seg opp til innlevering av Masteroppgave MA-917 med innleveringsfrist 15. november

1. desember:

 • Melde seg opp til innlevering av Masteroppgave MA-917 med innleveringsfrist 15. januar

 

1. februar for vårsemesteret:

 • Betale semesteravgift
 • Godkjenne utdanningsplan ved å gå gjennom den.
 • Melde seg opp til ny eksamen for studenter som har gyldig fravær, ikke møtt, trekk under eksamen eller ikke har bestått ordinær eksamen
 • Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått.
 • Melde seg opp til innlevering av Masteroppgave MA-917 med innleveringsfrist 15. april

1. juni:

 • Melde seg opp til innlevering av Masteroppgave MA-917 med innleveringsfrist 15. august

For skjemaer, se her

Etter- og videreutdanningsstudenter

14 dager før oppstart av videreutdanning eller kurs:

 • Betale semesteravgift
 • Søke om tilrettelagt eksamen. Ved akutte tilfeller, leveres søknad med en gang forholdet har oppstått
 • Søke om fritak fra deler av studiet på grunnlag av tidligere gjennomført utdanning

1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret:

 • Melde seg opp til ny eksamen for studenter som har gyldig fravær, ikke møtt, trekk under eksamen eller ikke har bestått ordinær eksamen.
Sist oppdatert: |