Hopp til innhold

Operativt politiarbeid

Forskergruppen «Operativt politiarbeid» er i oppstartsfasen. Tenkte forskningsområder er stress, stressmestring, persepsjon, taktikk, beslutningstaking, simulator, idrett, fysisk form og helse, arbeidskrav og kapasitetsanalyse av operativt personell.

Forskningsgruppen ønsker å stimulere til mer tverrfaglig forskning rettet direkte mot det operative og taktiske arbeidet til politiet.

Eksterne samarbeidspartnere:

  • Forskergruppen i operativ psykologi ved det psykologiske fakultet i Bergen
  • National Defence University, Washington DC, USA
  • Klinikk fysikalsk medisin og  rehabilitering, Kysthospitalet, Stavern
  • Bjørknes Høyskole
  • London School of Economics and Political Science

Medlemmer:

Asle M. Sandvik, PhD (leder) (PHS, Stavern) 
Espen Gjevestad, PhD (PHS, Stavern)
Per-Ludvik Kjendlie, PhD (PHS, Stavern)
Joshua M. Phelps, PhD (PHS, Oslo)
Steinar Vee Henriksen (PHS, Oslo)
Nils Morten Larsen (PHS, Kongsvinger)
Thomas Dillern (PHS, Bodø)
Ole Ragnar Norheim Jensen (PHS, Bodø)
Einar Aabrekk (PHS, Stavern)
Peter Øhman (PHS, Stavern)
Kristin Stenshol (PHS, Oslo)
Lillis Rabbing (PHS, Oslo)
Toril Bertheussen (PHS, Bodø)
Hilde Merete Sørum (PHS, Oslo)

Jørgen Melau (Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst) 

Sist oppdatert: |