Hopp til innhold

Organisasjon og ledelse

Forskergruppen for organisasjon og ledelse består av forskere og master, og Ph.D-studenter ved Politihøgskolen, og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner.

Gruppen har fagbakgrunn fra politiet, ledelse og akademia, og fagdisipliner som psykologi, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, pedagogikk, kriminologi, profesjonspraksis, praktisk kunnskap, og økonomi.

Forskergruppen er på et overordnet nivå og er ikke knyttet til ett spesifikt forskningsprosjekt alene. Forskningsområdene er sektorovergripende og omfatter studier av nasjonalt og internasjonalt polisiært arbeid.

Gruppens medlemmer representerer alle nivåer av utdanningen som tilbys internt ved PHS og har bred nasjonal og internasjonal forankring. All forsknings- og formidlingsaktivitet ligger til enhver tid i cristin.no.

Tematikk og tentative målsettinger

Forskergruppen driver forskning og utviklingsarbeid på politiet som profesjon, organisasjon og hvordan denne ledes. Gruppen ønsker å øke kunnskapen om faktorer som spiller inn på politiets faktiske arbeid fra utdanningsløp, som ansatte og som ledere. Dette omfatter kunnskap om politiet som organisasjon, politiledelse i praksis, mangfold, læring, karriereløp, kulturforståelse, profesjonspraksis, strategisk kompetanseutvikling og overføring av denne kompetansen til nye settinger. Denne kunnskapen gir konkrete bidrag inn i hvordan politiet kan løse sitt samfunnsoppdrag nasjonalt og internasjonalt.

Noen av gruppemedlemmenes prosjekter:

Nærpolitireformen, en nullpunktsmåling

Politiarbeid på stedet

Mangfold i utdanning og etat

Stabs- og kriseledelse i politiet

Å lære seg politiarbeid. En longitudinell studie av læring og sosialisering inn i politiets praksis

Politiet som organisasjon
Prosjektet bygger på en samarbeidsavtale mellom Psykologisk Institutt UiO (PSI) og PHS hvor vi sammen belyser norsk politi som en kunnskapsintensiv og omstillingsorientert organisasjon.

  • Politiinspektør/PHD Trond Trond Myklebust, PHS 
  • Førsteamanuensis Cato Bjørkli, PSI
  • Ph.D-stipendiat v/ Faggruppen for arbeids- og organisasjonspsykologi, UiO
  • Masterstudenter v/ Faggruppen for arbeids- og organisasjonspsykologi, UiO

Medlemmer:

Samarbeidsrelasjoner

Assosierte medlemmer, eksempelvis forskere fra eksterne nasjonale og internasjonale fagmiljø, inngår i alle de ulike prosjektene. Flere av disse prosjektene er formalisert gjennom MOU'er (Memorandum of Understanding: Internasjonale samarbeidsavtaler på forskning og undervisning)/rammeavtaler med internasjonale velrenommerte fagmiljø. Personer fra praksisfeltet er også involvert i gruppens øvrige arbeid på ulike måter, eksempelvis i form av å være tilknyttet forskergruppen, samt å være deltagere i dialog- og referansegrupper.

Sist oppdatert: |