Hopp til innhold

Organisasjon og ledelse

Forskergruppen forsker på ledelse, organisering og utvikling av politiet for å bidra til et kunnskapsbasert politi.

Forskergruppen organisasjon og ledelse består av forskere, ansatte i førstelektorløp, master- og doktorgrads studenter ved Politihøgskolen og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner.

Gruppen har tverrfaglig samfunnsfaglig praktisk og akademisk bakgrunn fra politiet, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, kriminologi, profesjonspraksis, praktisk kunnskap, og økonomi. Forskergruppen er på et overordnet nivå og ikke knyttet til ett spesifikt forskningsprosjekt. Forskningsområdene er sektorovergripende og omfatter studier av nasjonalt og internasjonalt polisiært arbeid.

Vi er et humanistisk og samfunnsvitenskapelig politiforskningsmiljø for et helhetlig demokratisk, inkluderende og trygt samfunn for alle medborgere. Vi forsker på ledelse, organisering og utvikling av politiet for å bidra til et kunnskapsbasert politi. Vi gjør dette ved hjelp av undersøkelser av, med og i politiet på tema som kriseledelse, samhandling, beredskap, organisasjon og styring, praktisk politiledelse og toppledelse i politiet. Forskergruppen er organisert i to noder: Kriseledelse, samhandling og beredskap (leder Linda Hoel) og Politiets organisasjon, ledelse og styring (leder Trond Myklebust).

Gruppens medlemmer representerer alle lokasjoner og nivåer av utdanningen som tilbys ved Politihøgskolen og har bred nasjonal og internasjonal forankring.

All forsknings- og formidlingsaktivitet ligger til enhver tid på nettsiden vår i cristin.no.  

Samarbeidsrelasjoner 

Assosierte medlemmer, eksempelvis forskere fra eksterne nasjonale og internasjonale fagmiljø, inngår i alle de ulike prosjektene. Flere av disse prosjektene er formalisert gjennom MOU1’er/rammeavtaler med internasjonale velrenommerte fagmiljø. Personer fra praksisfeltet er også involvert i gruppens øvrige arbeid på ulike måter, eksempelvis i form av å være tilknyttet forskergruppen, samt å være deltagere i dialog- og referansegrupper.

Sist oppdatert: |