Hopp til innhold

Politi, rett og samfunn

Forskergruppen «Politi, rett og samfunn» har som formål å styrke og utvikle Politihøgskolens forskning i spenningsfeltet mellom politi, rett, samfunn og historie, gjennom et formalisert samarbeid mellom Politihøgskolens forskere og med eksterne fagmiljø.

Hensikten til forskergruppen er å styrke kvaliteten på forskningen og undervisningen, samt øke publiseringen innenfor samfunns- og verdispørsmål som angår etaten. Forskergruppen vil derfor fokusere forskning på politiet og politiets oppgaver, og på politiets samfunnsmessige oppdrag som et bærende element i en moderne rettstat.

Forskningsgruppen har et mål om å fremme kritisk og konstruktiv forskning på politiet og polisiær virksomhet på nasjonalt nivå, men også i et komparativt internasjonalt miljø. Forskergruppen vil på denne måten skape et produktivt flerfaglig forskningsmiljø, innenfor et politifaglig-  og politivitenskapelig perspektiv. Forskergruppen ser det derfor som sentralt å utvikle nye så vel som videreutvikle forskningsmessige samarbeid med de nasjonale og internasjonale forskningsmiljøene som Politihøgskolen alt er en del av.

Seminarer

Forskergruppen arrangerer minimum to lunsjseminarer hvert semester med internt og/eller ekstern innhold.

Medlemmer:

 • (leder)
 • Birgitte Ellefsen
 • Geir Heivoll
 • Synnøve Økland Jahnsen
 • Paul Larsson
 • Steinar Fredriksen
 • Marit Egge
 • Bjørn Barland
 • Pål Winnæss
 • Joshua Phelps
 • Henning Kaiser Klatran

Forskergruppen «Politi, rett og samfunn» har tatt over for Forum for politi, rett og historie

Samarbeidspartnere:

Gruppen får muligens en rolle i to historiske prosjekter: 100 års jubileet til Politihøgskolen og politiets historie.

Sist oppdatert: |