Hopp til innhold

Seminarer

The Oslo Lecture in Policing and Society 2018 - Policing and Procedural Justice

Tom Tyler

Professor Tom Tyler fra Yale University vil holde forelesningen «Policing and procedural justice». Prosessrettferdighet fokuserer på måten politiet griper inn på, og hvilke verdier som bør ligge til grunn for at inngrepet i størst mulig grad skal oppleves som legitimt av befolkningen. I USA har denne forskningen fått stor oppmerksomhet i etterkant av konfliktene mellom politiet og deler av befolkningen. I Norge er prosessrettferdighet i dag en del av politiutdanningen.  

Tom Tyler er sosialpsykolog og blant verdens ledende forskere på prosessrettferdighet, han har blant annet gitt ut bøkene: «Why people obey the law» og «Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts». Tyler er i dag Macklin Fleming Professor of Law, Professor i psykologi og Founding Director of The Justice Collaboratory ved Yale.  

Førsteamanuensis Jens Erik Paulsen, som underviser i etikk ved Politihøgskolen i Oslo, vil etter foredraget innlede til samtale med Tyler på scenen.  

The Oslo Lecture in Policing and Society er en årlig forelesningsrekke som arrangeres av forskergruppa Politi, rett og samfunn. 

Tid: 12. desember kl. 12.15 - 14.00
Sted: A
uditorium 2, Politihøgskolen Oslo

Påmelding: Arrangementet er åpent for alle. Meld deg på


Sist oppdatert: |