Hopp til innhold

Politiet i det digitaliserte samfunn

Forskergruppen «Politiet i det digitaliserte samfunn» har som formål å fange inn digitaliseringens konsekvenser, effekter, utfordringer og muligheter for politiet og dets samfunnsoppdrag.

Politiet arbeider i en stadig mer kompleks og omskiftelig verden. Teknologiutviklingen påvirker tryggheten i samfunnet, kriminalitetens omfang og geografiske rekkevidde, samt politiets metoder og verktøy. Politiet må imidlertid «kontinuerlig videreutvikle måten å arbeide på og være rustet til å møte det uforutsette» (PHS Strategi 2017-2021). Forskergruppens fokus gjelder kunnskap som kan bidra til god utvikling av politiet i en tid hvor verdigrunnlaget, rettsstatlige rammer, nasjonal suverenitet og menneskerettigheter utfordres av globale digitale sensor- og kommunikasjonssystemer, kunstig intelligens, stordata og et allestedsnærværende internett.

Forskergruppen er tverrfaglig og befatter seg med alle deler av politiets samfunnsoppdrag. Forskergruppen har medlemmer fra Politihøgskolen, UiO (juridisk fakultet og samfunnsvitenskapelig fakultet) og fra NTNU/Gjøvik. Flere av forskerne deltar i internasjonale forskningsprosjekter.

Medlemmer:

Sist oppdatert: |