Hopp til innhold

Politifaglig undersøkelsesmetodikk

Forskergruppen «Politifaglig undersøkelsesmetodikk» er i oppstartsfasen og vil stimulere til mer fokus på forskning innen metodikk.

Forskergruppen vier seg særlig til grunnforskning i henhold til politiets undersøkelsesmetoder, for å etablere økt transparens og metodologisk utvikling i et noe lukket problemfelt. Det metodologiske perspektivet spenner fra fenomenologisk filosofi til praktisk politiarbeid og fremhever vitenskapsteoretiske, psykologiske og etiske dimensjoner i politifaglig undersøkelsesmetodikk.

Forskningen har slik sett til hensikt å videreutvikle teori og praksis knyttet til etterforskningsstrategier, avhørsmetoder, beslutningstaking, mentale påvirkningsfaktorer, informantbehandling, kvalitetsdimensjoner, standardisering og profesjonalisering, yrkesetikk, justisfeil, menneskerettigheter og så videre..

Gruppen er i arbeid med en antologi som estimeres utgitt 2018, hvor vi samler bidrag fra en rekke fag og disipliner som filosofi, litteraturvitenskap, psykologi, jus og mer konkret politifaglige perspektiver.

Medlemmer:

(leder)
Kristina Jakobsen
Patrick Risan
Nina Sunde
Ivar Fahsing

Asbjørn Rachlew (Oslo PD)
Eivind Kaahlflot (UiB)
Frode H. Pedersen (UiB)
Kent Madsen (UiU)
Thomas Jensen (UiB)

Eksterne samarbeidspartnere

Gruppens medlemmer representerer to lokasjoner (Stavern og Oslo), slik at vi binder sammen Bacheloravdelingens grunnopplæring innen etterforskning, og videreutdanning og opplæring ved EVU, samt med eksterne samarbeidspartnere, herunder Norsk senter for menneskerettigheter (UiO). Vi ønsker selvfølgelig å knytte til oss flere av de som arbeider innen relevante områder på alle nivåer og beslektede emner ved Phs. Nåværende samarbeidspartnere:

 • Centre for Forensic Interviewing, University of Portsmouth
 • Centre for Legal Psychology (CLIP) Universitetet i Gøteborg
 • Christ Church University In Canterbury
 • College of Policing, London
 • Griffith University, Brisbane
 • Royal Holloway University of London
 • Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (UiB)
 • Juridisk fakultet (UiB)
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter (UiO)
 • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO)
 • Senter for Vitenskapsteori (UiB)
Sist oppdatert: |