Hopp til innhold

Politifaglig undersøkelsesmetodikk

Forskergruppen vier seg særlig til grunnforskning i henhold til politiets undersøkelsesmetoder, for å etablere økt transparens og metodologisk utvikling i et noe lukket problemfelt.

Forskergruppen for politifaglig undersøkelsesmetodikk består av forskere og master, og Ph.D-studenter ved Politihøgskolen, og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner.

Gruppens interne medlemmer representerer alle nivåer av utdanningen som tilbys internt ved PHS og har bred nasjonal og internasjonal forankring. Forskergruppen er organisert på et overordnet nivå og er ikke knyttet til ett spesifikt forskningsprosjekt alene.

Gruppens deltagere har fagbakgrunn fra politiet og akademia, og fagdisipliner som psykologi, filosofi, jus, sosialantropologi, statsvitenskap og kriminologi.

Forskergruppen vier seg særlig til grunnforskning i henhold til politiets undersøkelsesmetoder, for å etablere økt transparens og metodologisk utvikling i et noe lukket problemfelt. Det metodologiske perspektivet spenner fra fenomenologisk filosofi til praktisk politiarbeid og fremhever vitenskapsteoretiske, psykologiske og etiske dimensjoner i politifaglig undersøkelsesmetodikk. Forskningen har slik sett til hensikt å videreutvikle teori og praksis knyttet til etterforskning i den digitale verden, etterforskningsstrategier, avhørsmetoder, etterforskningsledelse, beslutningstakning, mentale påvirkningsfaktorer, yrkesetikk, justisfeil og menneskerettigheter.

Medlemmer:

Ivar Fahsing (leder)

Sist oppdatert: |