Hopp til innhold

Politiutdanning, læringsmiljø og studenter (PULS)

Forskergruppen PULS ønsker å samle alle forskere, undervisere og andre interesserte i politiutdanning og politistudenter. Gruppen er ikke knyttet til ett spesifikt forskningsprosjekt, eller til ett spesifikt utdanningsløp alene.

PULS ønsker å bli et møtepunkt mellom forskere og praktikere som benytter politiutdanningsforskning som kunnskapsbasis i sitt arbeid. Forskergruppen synes også å kunne bli et viktig nettverk og kunnskapssenter for politiutdannere som jobber med merittering av gjennom sitt undervisningsarbeid.

Utdanningen på Politihøgskolen er unikt og spesifikk for polisiære virksomheter. Politihøgskolen har en selektert studentgruppe og det kan være behov for særegne pedagogiske grep og undervisningsmetoder. Systematisk forskning på politiutdanning og politistudenter er nødvendig for å imøtekomme interne og eksterne krav og forventinger om forskningsbasert undervisning, definert som undervisning som bygger på «det forskning har vist som fører til god læring». Forskningsbasert undervisning forutsetter en bevisstgjøring hos politiutdannere om hvem politistudentene er og hvordan disse studenter lærer for å sette dem i stand til å løse problemer, men også for å leve opp til intensjonen om livslang læring som profesjonsutøvere. Forskningsmessig belysning av Politihøgskolens studenter og undervisningsaktiviteter har stor relevans for utvikling av politiutdanningens kvalitet, og dermed også for politietaten, justissektoren og samfunnet for øvrig.

Seminarer

Forskergruppen arrangerer ulike seminarer. 

Medlemmer:

Maria Louiza Damen (leder):  
Brita Bjørkelo
Olav Dahl
Thomas Dillern
Kjersti Eckblad
Jaishankar Ganapathy
Anne Kathrine Hagen
Linda Hoel
Ragnhild Holm
Monica Lillevik
Anette Bjerknes Moland
Maya Brenna Nielsen
Joshua Phelps
Jon Strype
Michelle Lisa Storakeren
Annette Kathrine Sund
Cecilie Torvik
Pål Winnæss

Sist oppdatert: |