Hopp til innhold

Forskningskonferansen 2019

Polititjenestepersoner som snakker i mobiltelefon og trykker på nettbrett
Årets tema er politimetoder i endring, og konferansen avholdes på Politihøgskolen i Oslo 6.-7. juni.

Over to dager utforsker kjente foredragsholder fra inn- og utland spørsmål som oppstår ved bruk av nye politimetoder, den nye politirollen og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder.

Meld deg på og følg med på konferansens Facebook-arrangement

Program

Torsdag 7. juni

Del 1: Etterretning og forebygging

 • Can the appliance of science resolve policing’s problems? Adrian James
 • Lessons learned i UK, Nick Tilley
 • Et kritisk blikk på etterretningsbasert politiarbeid i praksis – om bruk av skjønn, Helene Gundhus, Christin Thea Watne og Niri Talberg
 • Følgeevaluering av pilot på kunnskapsbaserte politipatruljer, Torgeir Winsnes og Eirik Steen
 • Fra forebygging til etterretning: Endringer i kunnskapsbasert politiarbeid fra 2001-2017, Erling Børstad

Del 2: Etterforskning og etterretning

 • Etterforskning og bevis i et rettslig perspektiv: utfordringer med bruk av etterretningsdata, Eiving Kolflaath
 • Koordinering på tvers av etatsgrenser i Lime-saken: skatt, NAV og politi deler data, Heidi Fischer Bjelland og Annette Vestby
 • Politimetoder og etterforskning i ulvesaken: kommunikasjonskontroll, Tarjei Istad og Joachim Schjolden
 • Sofadebatt: Hvem har mest nytte av etterretning - forebyggeren eller etterforskeren?
 • Velkommen til sommerfest

Fredag 7. juni

Del 3: Teknologi og rettssikkerhet, dilemmaer, overvåking

 • Etikk og bruk av sosiale medier i politiet,  Kira Vrist Rønn
 • Om Cybercrime senteret, Olav Skard Jørgensen
 • Indicia - hvor troverdig og pålitelig er informasjonen, Torstein Eidet
 • Om tolletatens bruk av Palantir, Bård Karsten Reitan og Hege Fredhall
 • Samfunnssikkerhet, personvern og effektivitet – er dette nødvendigvis motsetninger? Betraktninger om utvisking av skiller mellom etterforskning, etterretning og forebygging, Ketil Haukaas
 • Om risiko og risikovurderinger, Per Morten Schiefloe

Programmet med tidspunkter. 

Publisert: - Sist oppdatert: |