Hopp til innhold

Forskningskonferansen 2019: Politimetoder i endring

Polititjenestepersoner som snakker i mobiltelefon og trykker på nettbrett
NYE POLITIMETODER: Politimetoder og politirollen endrer seg. Hva betyr det? (Foto: Adam Stirling)
Årets tema er politimetoder i endring, og konferansen avholdes på Politihøgskolen i Oslo 6.-7. juni.

Arrangementet er fullt!

Over to dager utforsker kjente foredragsholder fra inn- og utland spørsmål som oppstår ved bruk av nye politimetoder, den nye politirollen og utvisking av skiller mellom proaktive og reaktive politimetoder.

Følg konferansens Facebook-arrangement

Media som ønsker å delta, kan sende en henvendelse til

Program

Torsdag 6. juni

10.00 Åpning, rektor Nina Skarpenes 
Presentasjon av prosjektet New Trends in Modern Policing

Del 1  Etterretning og forebygging
10.30 Can the appliance of science resolve policing’s problems? Adrian James
11.10 Pause
11.30 KUBA – Pilot for kunnskapsbasert politipatrulje, Torgeir Winsnes og Eirik Steen
12.00 Lunsj
13.00 Politiskjønnet under press: Etterretningsdoktrinen i praksis, Helene I. Gundhus, Christin Thea Watne og Niri Talberg
13.30 Skride advarende og regulerende inn, Erling Børstad
14.00 Pause

Del 2 Etterforskning og etterretning
14.30 «Flere verktøy i verktøykassa»   Koordinering på tvers av etatsgrenser i Lime-saken, Heidi Fischer Bjelland og Annette Vestby
15.00 Forskning versus etterforskning, Eivind Kolflaath
15.30 Pause
16.00 Politimetoder og etterforskning i ulvesaken, Tarjei Istad og Joachim Schjolden
16.30 Sofadebatt:   Mest nytte av etterretning - forebygger eller etterforsker?, moderator Birgitte Ellefsen
17.30 Sommerfest, med musikalsk innslag av blant annet folkerockbandet LOFT og utdeling av Formidlingsprisen

Fredag 7. juni

Del 3 Teknologi og rettssikkerhet, dilemmaer, overvåking
9.00 Har vi ret til privatliv i digitale offentlige rum? Kira Vrist Rønn
9.30 NC3 Cyberkrimsenter, Olav Skard Jørgensen
10.00 Pause
10.30 Indicia - hvor troverdig og pålitelig er informasjonen? Torstein Eidet
11.00 Tolletatens bruk av Palantir - samarbeid i strømmer av informasjon, Bård Karsten Reitan
11.30 Pause
11.50 Samfunnssikkerhet, personvern og effektivitet – er dette nødvendigvis motsetninger? Ketil Haukaas
12.20 Risiko og risikovurdering, Per Morten Schiefloe
12.50 Avsluttende kommentar
13.00 Lunsj
Vi tar forbehold om endringer

Programmet med tidspunkter (PDF)

Publisert: - Sist oppdatert: |