Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av andre eksterne samarbeidspartnere

Disse prosjektene er finansiert av andre eksterne samarbeidspartnere.

Etnisk minoritetsungdoms opplevelser av politiet / Experiences of policing among ethnic minority youth in the Nordic countries)

Randi Solhjell og Gunnar Thomassen 

Prosjektet er finansiert av Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) og PHS, og er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge. Det er et kvalitativt studie om minoritetsungdoms møter og erfaringer med nordisk politi. Resultatet av studien blir utgitt i fire internasjonale tidsskriftartikler i 2018 og 2019. I tillegg er resultatene kommunisert og formidlet nasjonalt i 2017. Prosjektet ble avsluttet i 2018.

Publikasjoner og foredrag 2018:

Evaluering, implementering og resultater av nærpolitireformen

Cathrine Filstad (BI / professor II, PHS) (prosjektleder), Trude H. Olsen (Handelshøgskolen ved UiT), Elin A. Nilsen (Handelshøgskolen ved UiT) og Tom Karp (Høyskolen Kristiania)

Prosjektet evaluerer implementering og resultater av nærpolitireformen og politiledelse i praksis. I 2018 ble det gjennomført to store spørreundersøkelser blant alle ansatte i politiet, ca. 8 uker med feltstudier på heltid i Oslo, Tromsø og Tønsberg samt ca. 25 intervjuer av politikontakter. I desember 2018 leverte Filstad en rapport til DIFI basert på resultatene. Filstad og Karp har også presentert funn fra evalueringen på PHS. Tre artikler ble publisert i 2018, og flere vil komme i 2019.

Prosjektperioden er 2018–2020. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Publikasjoner 2018:

Gjengprosjektet 

Randi Solhjell (prosjektleder) og Pernille Erichsen Skjevrak

«Ungdomskriminaliteten» går i bølger. Hva kjennetegner ungdomskriminalitet? Hvilket kunnskapsgrunnlag har en bygget på og hvilke forebyggende tiltak har vært iverksatt? Særlig aktuelt er spørsmålet om hva «gjengkriminalitet» er, og hvilken sammenheng dette fenomenet har med ungdomskriminalitet. Hvordan nærmer man seg et fragmentert felt der ungdommer både begår lovbrudd alene og samtidig potensielt har koblinger til eller inngår i kriminelle nettverk?
Prosjektperioden er 2018 til 2019. Prosjektet finansieres av konsortium-midler.

Illegal online trade in reptiles from Madagascar

Siv Rebekka Runhovde

Litteraturstudien omhandler ulovlig handel med reptiler fra Madagaskar på internett. Studien er utført på oppdrag fra «The Global Initiative against Transnational Organized Crime» og er en del av prosjektet «Digital Dangers» som adresserer den økende bruken av internett og sosiale medier i den ulovlige handelen av utrydningstruede dyr og planter.

Prosjektet gikk over en 5 ukers periode og ble ferdigstilt juni 2018.

Publikasjon 2018:

Mapping the efficacy of human intelligence gathering techniques

Pär Anders Granhag (Göteborgs universitet / professor II, PHS) og Marthe Lefsaker Sakrisvold

Today there is vast research on how to interview witnesses and suspects, and how to interview to detect deception. However, research on how to most effectively elicit human intelligence (HUMINT) is almost non-existent. The present project sets off to test the comparative effectiveness of different HUMINT gathering techniques, with a particular focus on the so-called Scharff technique. A further aim is to suggest a novel set of measures to be used for assessing the efficacy of HUMINT gathering techniques. The project is funded by the FBI unit High-Value Detainee Interrogation Group (HIG).

Sist oppdatert: |