Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av EU/EØS

Her finner du en oversikt over forskningsprosjekter som er finansiert av EU/EØS.

Community based Policing and Post Conflict Police Reform (ICT4COP)

Tor Damkås, Jaishankar Ganapathy, Magnus Seierstad, Ingvild Magnæs Gjelsvik,  Pernille Erichsen Skjevrak & Alf H. Næsje

PHS er en av 10 organisasjoner fra Norge, Tyskland, England, Polen og Irland som utgjør forskningskonsortiet bak ICT4COP. Prosjektet er fullfinansiert av EU gjennom Horisont 2020 og strekker seg over en 5-årsperiode fra 2015.

Prosjektets hovedmål er å forbedre sikkerheten til mennesker som bor i post-konfliktområder. Hvordan kan bærekraftige og tillitsbaserte relasjoner utvikles mellom samfunnet og politiet? Prosjektet vil også undersøke hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan utvikles og utnyttes for å styrke disse relasjonene.

Prosjektet er organisert i følgende arbeidspakker:

  • 3 arbeidspakker som har ansvar for koordinering og tekniske aspekter: «WP1 Management and Coordination of the Project», «WP 2 Community-Based Policing in Comparison», «WP 11 Dissemination and Exploitation of Results».
  • 4 tematiske arbeidspakker: «WP 3 Technology Development», «WP 4 Police Training and Education», «WP 5 Youth Issues», «WP 6 Gender Issues».
  • 4 geografiske arbeidspakker: «WP 7 Øst-Afrika» (Kenya, Somalia og Sør-Sudan), «WP 8 Sør-Asia» (Afghanistan og Pakistan), «WP 9 Mellom-Amerika» (Guatemala, Nicaragua og El Salvador), «WP 10 Sørøst-Europa» (Bosnia Herzegovina, Kosovo og Serbia).

Arbeidspakke 4 «Politi, trening og utdannelse» (WP 4) ledes av PHS. Et av målene med denne arbeidspakken er å samle treningsmateriale knyttet til Community policing fra prosjektets 11 fokusland EU, FN og andre aktører, og gjøre materialet tilgjengelig for alle prosjektets forskere gjennom en database etablert av PHS.

Det er også etablert en referansegruppe, PEN, med ca. 45 internasjonale politieksperter som alle har praktisk erfaring fra og kunnskap om fagområdet. Politiekspertene bistår med evalueringsråd for å identifisere ‘beste praksis’ og peke på eventuelle forbedringspotensialer i det innsamlede materialet. I samarbeid med partner Bochum Universität (Tyskland) skal PHS utvikle en nettbasert undervisningsmodul innen fagfeltet «Community-oriented policing» (COP) innen juni 2020.

Jaishankar Ganapathy er deltaker i WP 8. Gruppen skal studere erfaringene med COP i Afghanistan og Pakistan for å se om forbedret kommunikasjon og samhandling mellom politi og lokalsamfunn kan bidra til bedre sikkerhet for innbyggerne gjennom forbedret effektivitet og ansvarlighet fra politiets side.

Publikasjon 2017:

Ganapathy, J. & Damkås, T. (2017). Pathways to understanding community-oriented policing in post-conflict societies. European police and science research bulletin, Summer 2017,(16).

Strengthening law enforcement responses to Transnational Organized Crime in the context of the migrant crisis

Heidi Fischer Bjelland, Johanne Yttri Dahl & Paul Larsson

Prosjektet er et bilateralt samarbeid mellom PHS og Center for the Study of Democracy (Bulgaria). Prosjektet handler om grenseoverskridende og organisert kriminalitet, med særlig fokus på menneskehandel og menneskesmugling. Målet har vært å forbedre og styrke arbeidet med transnasjonalt organisert kriminalitet, samt å bidra til kompetanseutveksling mellom Norge og Bulgaria. Prosjektet finansieres av EØS-midler og er knyttet til Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014. Prosjektvarighet: Februar 2017–november 2017.

Publikasjon og presentasjon 2017:

Stoynova, N., Bezlov, T., Dahl, J. Y. & Bjelland, H. F. (2017). Cross-border organised crime: Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis. Sofia: Center for the Study of Democracy.

Bjelland, H. F., Dahl, J. Y. & Larsson, P. (2017, November). Policing human trafficking and human smuggling in Norway. Paper presented at Center for the Study of Democracy, Sofia, Bulgaria.

Sist oppdatert: |