Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet

Disse prosjektene er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg til prosjektene nedenfor, er også to ph.d.-prosjekter helt eller delvis finansiert av JD og/eller POD:

 • Heidi Fischer Bjelland: Policing human trafficking: A mixed-methods study of the Norwegian Police’s fight against trafficking in human beings (POD & JD).
 • Steinar Vee Henriksen: How do norwegian police train and exercise coercive force? (JD).

Definisjon av begrepet parallellsamfunn

Marit Egge og Randi Solhjell

Prosjektet er et oppdrag fra JD, og har som mål å samle ulike forståelser av hva «parallellsamfunn» er, og foreslå en definisjon som kan legges til grunn når dette tema diskuteres. Rapporten fra prosjektet viser også til ulike beskrivelser av fenomenet i Skandinavia. Prosjektet ble avsluttet i 2018 med en publikasjon i serien «PHS Forskning».

Publikasjoner og foredrag 2018:

 • Egge, M. & Solhjell, R. (2018). Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? (PHS Forskning 2018: 2). Oslo: Politihøgskolen. 
 • Egge, M. & Solhjell, R. (2018, september). Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? Foredrag på fagmøte i Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo.
 • Egge, M. & Solhjell, R. (2018, august). Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? Foredrag for forskergruppe, Politihøgskolen, Oslo.
  Egge, M. & Solhjell, R. (2018, august). Western discourses of 'Parallel societies': State capacity and citizen’s loyalty. Paneldeltakelse, EUROCRIM Conference 2018, Sarajevo.

Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge: Utviklingstrekk og forebyggingsstrategier

Tore Bjørgo (professor, C-REX / professor II, PHS) (prosjektleder), Ingvild Magnæs Gjelsvik, Birgitte Haanshus, Terje Emberland og Cora Alexa Døving

En av erkjennelsene etter terror-handlingene 22. juli 2011 var at det manglet oppdatert kunnskap om høyreekstremisme i Norge, og at fenomenet hadde endret seg betydelig de siste 10-15 årene. Det dreier seg ikke lenger om rasistiske ungdomsgjenger og nazistiske skinheads, men i hovedsak om voksne personer og miljøer. De opererer på internett og i sosiale medier, og i noen tilfeller også i langt mer organiserte strukturer enn tidligere. De forebyggingsmetodene som viste seg effektive overfor de rasistiske ungdomsmiljøene på 1990-tallet og frem til midten av 2000-tallet, har mindre relevans overfor dagens høyreekstremister. Dette er noe av bakgrunnen for dette prosjektet som ble utført på oppdrag fra JD.

Rapporten fra prosjektet er publisert i serien i «PHS Forskning», og omhandler fire delprosjekter:

 • «Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge»; Tore Bjørgo og Ingvild M. Gjelsvik.
 • «Fra gata til data? Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier»; Birgitte P. Haanshuus.
 • «Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyrelandskapet i Norge»; Cora A. Døving og Terje Emberland.
 • «Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme»; Ingvild M. Gjelsvik og Tore Bjørgo.
Publikasjoner og foredrag 2018:
 • Bjørgo, T. (Red.). (2018). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier (PHS Forskning 2018: 4). Oslo: Politihøgskolen. 
 • Bjørgo, T. (2018, januar). Forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme. Foredrag på konferanse, Stavanger.
 • Bjørgo, T. (2018, april). Høyreekstremisme: Hva er det og hvordan kommer det til uttrykk i Norge og internasjonalt? & Forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme. Foredrag på tverretatlig konferanse i Midt-Norge.
 • Bjørgo, T. (2018, september). Høyreekstremisme i Norge. Lærerkurs i regi av FN-sambandet.
 • Bjørgo, T., Gjelsvik, I. M., Haanshuus, B., Døving, A. C. & Emberland, T. (2018, oktober). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Lansering av PHS-rapporten, Politihøgskolen, Oslo.
 • Gjelsvik, I. M. (2018, februar). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk og forebygging. Foredrag for kontaktforum i Øst Politidistrikt, Lillestrøm.
 • Gjelsvik, I. M. (2018, mars). Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge: Utvikling og forebygging. Foredrag for politiet i Vest Politidistrikt, Bergen.
 • Gjelsvik, I. M. (2018, juni). Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge: Utvikling og forebygging. Foredrag for politiet i Vest Politidistrikt, Førde.
 • Gjelsvik, I. M. (2018, november). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Politiets rolle – fra teori til praksis. Foredrag for studenter på masterstudiet i politivitenskap, Politihøgskolen, Oslo.
 • Gjelsvik, I. M. (2018, november). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier – noen hovedfunn. Foredrag i Øst Politidistrikt, Sarpsborg.
 • Gjelsvik, I. M. (2018, desember). Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Foredrag for politi og kommune i Innlandet Politidistrikt, Hamar.

Kunnskapsstatus på det kriminalitetsforebyggende feltet

Siv Rebekka Runhovde og Pernille Erichsen Skjevrak

Prosjektet sammenfatter norsk forskning på kriminalitetsforebyggende arbeid innenfor en rekke ulike problemområder. Målet er å identifisere viktige utfordringer i kriminalitetsforebyggende arbeid, områder der innsatsen og/eller kunnskapen er mangelfull samt synliggjøre hva forskningen sier når det gjelder direkte og indirekte effekter av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Oversikten er avgrenset til norsk forskning fra 2000-tallet og frem til i dag.

Prosjektet gikk over en 6 måneders periode og ble ferdigstilt februar 2018.

Publikasjon 2018:

Sist oppdatert: |