Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Nordforsk

Disse prosjektene er finansiert av Nordforsk.

Police Detectives on the TOR-network (A Study on Tensions Between Privacy and Crime Fighting


Morten Holmboe, Jeanette Westlund Hegna & Inger Marie Sunde

PHS deltar i et prosjekt finansiert av Nordforsk om politiets etterforsking av det såkalte TOR-nettverket (en del av det mørke nettet). Hovedproblemstillingen er spenningen mellom privatlivets fred og andre menneskerettigheter på den ene siden, og hensynet til effektiv etterforsking og avverging av straffbare handlinger på den andre. Den grunnleggende ideen er å sammenligne politiets hverdag med de kravene som stilles knyttet til bevissikring og rettssikkerhet.

Prosjektet ledes av professor Wouter Stol (Open university), og har deltakere fra Storbritannia, Sverige og Nederland i tillegg til Norge. Den norske delen av prosjektet ledes av professor Morten Holmboe. Prosjektet finansierer en ph.d-stipendiat, Jeanette W. Hegna. Veiledere er Holmboe og professor Johan Boucht (Institutt for offentlig rett, UiO).

Presentasjoner 2017:

Hegna, J. W. (2017, november). Police practices on the TOR-network. Presentasjon på Policing Crime on the Darkweb, University in Leeuwarden, Leeuwarden, Nederland.

Hegna, J. W. (2017, november). Police practices on the TOR-network: Some legal questions to be addressed. Presentasjon for representanter fra forskningsprosjektet «PDTOR, University in Leeuwarden, Leeuwarden, Nederland.

Taking Surveillance Apart


Heidi Mork Lomell (UiO / professor II, PHS) & Guro Flinterud

Prosjektet skal kartlegge rettslige rammer som eksisterer og er under utvikling i Norge, Finland og Storbritannia når det gjelder politiets etterretnings- og etterforskingsvirksomhet på nett. Det skal videre identifisere hvordan partene i debatten om overvåking på nett artikulerer og rettferdiggjør sine posisjoner. Som en tredje inngang skal prosjektet studere folks atferd på nettet, hvilke oppfatninger de har av risiko, hvilke forventninger de har til personvern og beskyttelse, og deres oppfatninger av politiets overvåkning på nett. 2017 ble brukt til rekruttering av forsker, oppstartsmøte for prosjektet og datainnsamling.

Prosjektet er treårig og startet opp 1. mai 2017.

Sist oppdatert: |