Hopp til innhold

Hva er FIKS?

Formålet med FIKS-prosjektet er å øke kjønnsbalansen i toppstillinger innenfor forskning (professor). Tiltak er rettet mot enkeltforskere (førsteamanuensis) og ledelsesutvikling ved Politihøgskolen (PHS) og kunnskapsutvikling i etaten generelt.