Hopp til innhold

Organisert eller økonomisk kriminalitet? Betydningen av politiets organisering og kompetanse

Togskinner, pens, overgang
Foto: Thomas Leth-Olsen, tinyurl.com
Hvordan ser kontrollapparatets institusjonelle konstruksjoner av organisert og økonomisk kriminalitet ut, og hvordan spiller disse inn i valg av saker og fremgangsmåter?

Empirisk og analytisk er ikke grensene mellom økonomisk og organisert kriminalitet krystallklare. Prosjektet utforsker polisiær virksomhet på områder som bærer i seg elementer fra begge disse lovbruddskategoriene. Hvilket preg setter kontrolletatenes problemforståelser på strategiene som velges og hvilke metoder som tas i bruk? Er det tegn til endringer i forholdet mellom polisiær virksomhet som finner sted før og etter at lovbrudd har funnet sted? Det samles inn data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og dokumentanalyse. Datainnsamlingen finner sted i utvalgte særorganer, politidistrikter og etater utenfor politiet.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og gjennomføres av doktorgradsstipendiat .

Publisert: - Sist oppdatert: |