Hopp til innhold

Skjulte politimetoder

Prosjektet utforsker dilemmaer knyttet til politiets bruk av skjulte politimetoder.

Det ene caset undersøker politiets metodebruk opp mot MC-grupper, og ser på ulike politistrategier fra konfrontasjon til dialog.

Det andre caset ‘Polisiær innsats mot illegal ulvejakt’ er et samarbeid med Olve Krange (NINA) & Ketil Skogen (NINA). Larsson undersøker i dette prosjektet Statens naturoppsyn (SNO) sin innsats på feltet illegal ulvejakt.

Prosjektet bygger både på studier av caser og 14 intervjuer av etterforskere i politiet lokalt, Økokrim og rovviltansvarlige i SNO. Hvordan etterforsker man «håpløse saker»? Med «håpløse saker» menes saker der man har få spor, tips av variabel kvalitet, avhør som ikke fungerer, mangel på lik og andre tekniske bevis. I disse sakene er publikum ofte lite hjelpsomme fordi de mener politiets innsats er en feilprioritering. Politiet selv er også delt i synet på hvor alvorlige disse lovbruddene er.

Professor Paul Larsson

Publisert: - Sist oppdatert: |