Hopp til innhold

Politiets risikohåndtering og publikum

Prosjektets overordnede problemstilling er å utforske hvordan utvisking av politimetodene forebygging, etterretning og etterforskning påvirker politiets risikohåndtering av ulike målgrupper

Gjennom ulike caser – fra empirisk undersøkelse av politifolks erfaringer med nærpolitireformen, bruk av etterretning i politiets kontroll av migrasjon til forebygging av ungdomskriminalitet – skal prosjektet belyse hvordan økende sammenfletting av politimetodene påvirker kunnskapsgrunnlag, prioriteringer og håndtering av ulike målgrupper for politiets arbeid.

Dette undersøkes i lys av politireformens vekt på spesialisering, standardisering, digitalisering, etterretning og nye styringsstrukturer. Spørsmål som stilles er i hvilken grad nye rammebetingelser og målsettinger – spesielt politireformens vekt på målstyring, etterretning og spesialisering – bidrar til å endre politiets identitet og rolle i samfunnet.

Prosjektet startet i 2017, og bygger på dokumentanalyse, intervjuer (individuelle og fokusgruppeintervjuer), observasjoner og en spørreundersøkelse til alle politiutdannede og ledere i politidistriktene som ble sendt ut høsten 2018.

Helene O. I. Gundhus (UiO / professor II, PHS)
Deltakere Pernille Skjevrak , Pia Jansen, Christin Wathne og Niri Talberg

Publisert: - Sist oppdatert: |