Hopp til innhold

Theft and trafficking of art: A study on policing, prevention and security

Studien omhandler bekjempelse av kunst- og kulturminnekriminalitet i Norge, Frankrike og Italia.

Studien søker å avdekke hva som kjennetegner kontrollvirksomheten i denne forbindelse, hvilke offentlige og private institusjoner som bidrar i kontrollen, samt i hvilken grad arbeidet kjennetegnes av en proaktiv versus reaktiv tilnærming. En av målsettingene er å drøfte hvordan norske myndigheter kan jobbe mer forebyggende på feltet. Prosjektet ser spesielt på hvilke situasjonelle og organisatoriske faktorer som indirekte kan fremme tyveri og ulovlig omsetning av kunst. I hvilken grad er Norge et transittland for ulovlig handel med kunstgjenstander? Hvilke utfordringer representerer kontroll av parallelle legale og illegale markeder for toll og politi?

Prosjektet baserer seg på intervjuer, analyse av dommer og mediekilder.

Siv Rebecca Runhovde

Publisert: - Sist oppdatert: |