Hopp til innhold

Transnasjonalt politiarbeid: politimetoder i dagligdagse globale kontekster

 Oslogate med syklist og fotgjengere, dagtid, hverdagslig byscenario
Foto: Chiara Baldassari, http://tinyurl.com/ozdj42p
Hvordan endres idéen om politiarbeid og praksiser idet transnasjonalt politiarbeid studeres som dagligdags politiarbeid?
Ambisjonen er å fylle et forsknings- og kunnskapsgap innenfor transnasjonalt politisamarbeid. Prosjektet er utformet for å avdekke globale dynamikker der nasjonale og ikke-nasjonale elementer blandes, samt ulike rettsregler tas i bruk. Spesielt er jeg interessert i å utforske hvordan dette påvirker utvisking av skiller mellom forebygging, etterretning og etterforskning i politiets praksis. Fremgangsmåten er kvalitative casestudier basert på intervjuer og deltakende observasjon, samt analyser av strategiske dokumenter og ulike dataregistre. Forskningen tar utgangspunkt i overskuddsdata fra prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser, og vil supplere dette med studier av politi- og straffesaksregistre og feltarbeid i politiet. Spesielt politiets utlendingskontroll på territoriet, skjønnsutøvelse i forbindelse med politiets id-arbeid og bruk av utlendingsloven som kriminalitetskontrollerende virkemiddel skal utforskes empirisk.

Delprosjektet bidrar til å belyse det overordnede formålet til prosjektet ved å analysere bruk av ulike politimetoder i en transnasjonal kontekst, samt utforske polisiering av mobilitet, sikkerhetsdiskurser og praksiser innenfor dette rammeverket. Ny kunnskap om politimetoder vil dermed bli utforsket i en multi-juridisk global kontekst gjennom et empirisk design.  

Delprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og gjennomføres av professor Helene O.I. Gundhus

Publisert: - Sist oppdatert: |