Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Disse prosjektene er finansiert av Politidirektoratet og PST.

Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Tore Bjørgo (C-REX / professor II, PHS) og Emilie Silkoset (C-REX)

Topp-politikere er en utsatt yrkesgruppe – både når det gjelder hets og trakassering, og alvorlige trusler og vold. PST har hovedansvar for å ivareta sikkerheten til myndighetspersoner, og har behov for en systematisk kartlegging av omfang og type uønskede hendelser norske politikere har vært utsatt for. Etter oppdrag fra PST har PHS for andre gang gjennomført en spørreundersøkelse om stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers opplevelser av trusler og trusselhendelser. Første gang var i 2013 (ved slutten av stortingsperioden), og undersøkelsen er nå gjentatt våren 2017 (ved slutten av stortingsperioden). Dette gir en unik mulighet til å utføre komparative analyser. De sentrale temaene som blir diskutert i rapporten omfatter politikernes utsatthet for ulike former for uønskede hendelser, ulike faktorer som har betydning for hvem som utsettes, politikernes oppfattelse av hvem som står bak hendelsene og hvilke konsekvenser dette får for privatlivet og politisk virksomhet. Prosjektrapporten ble utgitt på norsk i serien «PHS Forskning» i 2017, og på engelsk i 2018.

Publikasjon og foredrag 2018:

  • Bjørgo, T. & Silkoset, E. (2018). Threats and threatening approaches to politicians: A survey of Norwegian parliamentarians and cabinet ministers (PHS Forskning 2018:5). Oslo: Politihøgskolen.
  • Bjørgo, T. & Silkoset, E. (2018, januar). Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Presentasjon av PHS-rapporten for ansatte ved PST, Oslo.
  • Bjørgo, T. & Silkoset, E. (2018, januar). Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Offentlig lansering av PHS-rapporten, Politihøgskolen, Oslo.
  • Bjørgo, T. (2018, september). Threats and threatening approaches to politicians. Presentasjon for European Network for Public Figure Threat Assessment Agencies (ENPFTAA), Helsinki.
  • Bjørgo, T. (2018, september). Trusler mot politikere. Foredrag for ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo.
Sist oppdatert: |