Hopp til innhold

Prosjekter finansiert av Politidirektoratet og PST

Disse prosjektene er finansiert av Politidirektoratet og PST.

Bevæpningsprosjektet – del 1


Bjørn Barland, Julie Høvik, Tor-Geir Myhrer, Pernille Skjevrak & Gunnar Thomassen

I dette todelte prosjektet undersøkes politiets erfaringer og opplevelser med den midlertidige bevæpningen av norsk politi i perioden november 2014 til februar 2016, samt politiet og publikums holdninger til spørsmålet om norsk politi generelt bør være bevæpnet i tjenesten.

Første del av prosjektet – evaluering av den midlertidige bevæpningsperioden  – var et oppdrag på vegne av og finansiert av POD. Det hadde oppstart høsten 2016 og ble ferdigstilt februar 2017. Førsteamanuensis Bjørn Barland var prosjektleder for denne delen av prosjektet.

De sentrale forskningspørsmålene i prosjektet har vært om og i hvilken grad bevæpningen:

1) påvirket tilnærmingen til publikum.

2) påvirket risikokommunikasjon.

3) påvirket politiets taktiske oppgaveløsning.

4) påvirket omfanget av uønskede hendelser knyttet til våpenhåndtering.

Data til denne delen av prosjektet er hentet fra dybdeintervju med politiansatte på ulike nivå (innsatspersonell, innsatsledere og operasjonsledere) fra fire politidistrikt og et særorgan – til sammen ca. 30 personer. I tillegg er det analysert dokumenter samt hentet inn og systematisert data fra innrapporteringer fra politidistriktene til POD.

Publikasjon og poster-presentasjon 2017:

Barland, B., Høivik, J., Myhrer, T.-G. & Thomassen, G. (2017). «Som før, men tryggere»: Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning (PHS Forskning 2017: 3). Oslo: Politihøgskolen.

Barland, B., Thomassen, G., Myhrer, T.-G., Høivik, J. & Strype, J. (2017, September). Just another TOOL in the Box:  Attitudes in the Norwegian police towards permanent arming of police officers. Presentation at The European Society of Criminology, Cardiff, Wales.

Andre del av prosjektet er forankret internt i avdelingen og finansiert av PHS. Dette delprosjektet har professor Tor-Geir Myhrer som prosjektleder.

Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer


Tore Bjørgo ( C-REX / professor II, PHS) & Emilie Silkoset (C-REX)

Topp-politikere er en utsatt yrkesgruppe – både når det gjelder hets og trakassering, og alvorlige trusler og vold. PST har hovedansvar for å ivareta sikkerheten for myndighetspersoner, og har behov for en systematisk kartlegging av omfang og type uønskede hendelser norske politikere har vært utsatt for. Etter oppdrag fra PST har PHS for andre gang gjennomført en spørreundersøkelse om stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers opplevelser av trusler og trusselhendelser. Første gang var i 2013 (ved slutten av stortingsperioden), og undersøkelsen er nå gjentatt våren 2017 (ved slutten av stortingsperioden). Dette gir en unik mulighet til å utføre komparative analyser. De sentrale temaene som blir diskutert i rapporten omfatter politikernes utsatthet for ulike former for uønskede hendelser, ulike faktorer som har betydning for hvem som utsettes, politikernes oppfattelse av hvem som står bak hendelsene og hvilke konsekvenser dette får for privatlivet og politisk virksomhet.

Publikasjon 2017:

Bjørgo, T. & Silkoset, E. (2017). Trusler og trusselhendelser: En spørreundersøkelse blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (PHS Forskning 2017: 5). Oslo: Politihøgskolen.

Sist oppdatert: |