Hopp til innhold

Oslo Lecture in Society and Policing 2019: Tvangsmaktens etikk

Torsdag, 5. desember klokka 13.00 arrangerer forskergruppen 'Politi, rett og samfunn' sin årlige åpne forelesning. Foredragsholder er professor em. John Kleinig fra John Jay College, New York. Tittel: Ends and means of policing.

Sted: Auditorium 2, Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo

Tittel: Ends and means of policing.

Meld deg på her

Tema: 

Politiet benytter maktmidler som det ellers ikke er greit å bruke i samfunnet: skytevåpen, batong, fysisk tvang, bedrag, krenkelser av privatlivets fred, etc.
Dette er tilsynelatende greit ettersom politiet er de som skal skape og gjenopprette orden – skape trygghet i samfunnet.

Politiet kan gjøre det som er nødvendig for å nå målene, med de midlene de finner hensiktsmessige. Dette innebærer skjønnsmessige vurderinger av alvorlighet, nødvendighet og hensiktsmessighet. Når tvangsmakt benyttes argumenterer man gjerne med at «målet helliger midlet», eller at politiet må tåle å få «skitne hender».

Det er slike problemstillinger professor Kleinig diskuterer i sitt forfatterskap som etter hvert teller 22 bøker. Kleinig er en av de mest toneangivende bidragsyterne til politivitenskapen gjennom de siste 40 årene, og aktuell med boken The ends and means of policing.

Publisert: - Sist oppdatert: |