Hopp til innhold

Nøkkeltall 2017

Under finn du nøkkeltal for Politihøgskolen for kalenderåret 2017.
Personalet
Faste og midlertidig tilsette, og langtidsinnkommanderingar (også instruktørar) 440 årsverk

 

Studentar
Tal på studentar, bachelor 2195
Tal på studentar, master  91
Tal på studentar, etter- og vidareutdanning      2813

 

Opptak
Søkjarar, 1. prioritet 3763
Mannlege søkjarar, 1. prioritet 2173
Kvinnelege søkjarar, 1. prioritet 1590
Tal på opptekne studentar 730
Tal på opptekne kvinner 337

 

Økonomi
Ordinær løyving i samsvar med St.prp. 1          

 585 300 000

 

Belegg på internat og utdanningssenter
Politihøgskolens utdanningssenter Kongsvinger

29 900 gjestedøgn

Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ)

48 257 
gjestedøgn

Sist oppdatert: |