Hopp til innhold

Nøkkeltall 2018

Under finn du nøkkeltal for Politihøgskolen for kalenderåret 2018.
Personalet
Faste og midlertidig tilsette, og langtidsinnkommanderingar (også instruktørar) 440 årsverk

 

Studentar
Tal på studentar, bachelor 2065
Tal på studentar, master 65
Tal på studentar, etter- og vidareutdanning      Ca. 3000

 

Opptak
Søkjarar, 1. prioritet  3398
Mannlege søkjarar, 1. prioritet  1913
Kvinnelege søkjarar, 1. prioritet  1485
Tal på opptekne studentar  554
Tal på opptekne kvinner  256

 

Økonomi
Ordinær løyving i samsvar med St.prp. 1          

629 942 000

 

Belegg på internat og utdanningssenter
Politihøgskolens utdanningssenter Kongsvinger

28 870 gjestedøgn

Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ)

46 083 
gjestedøgn

Sist oppdatert: |