Hopp til innhold

Kontakt oss

Under følger postadresse, fakturaadresse, leveringsadresser, besøksadresser og organisasjonsnummer til Politihøgskolen.

Postadresse:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo   

E-post:

Faktura sendes til:

Politihøgskolen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Post- og besøksadresser (dør-til-dør-pakker skjer til besøksadresse):

Politihøgskolen (Se kart) 
Slemdalsveien 5, 0369 Oslo
Postboks 2109 Vika, 0125 Oslo
Tlf: 23 19 99 00

Politihøgskolen avd. Bodø (Se kart)
Universitetsalleen 1, 8026 Bodø
Postboks 1407, 8002 Bodø
Tlf: 23 19 99 00

Politihøgskolens utdanningssenter i Kongsvinger (Se kart)
Motjernsveien 21, 2213 Kongsvinger
Postboks 100, 2201 Kongsvinger
Tlf: 23 19 99 00

Politihøgskolen avd. Stavern (JKØ) (Se kart)
Helgeroveien 9, 3290 Stavern
Postboks 204, 3291 Stavern
Tlf: 23 19 99 00

Organisasjonsnummer:

974 761 017 

Spørsmål om opptak: 

Spørsmål angående opptak til studier ved Politihøgskolen sendes på e-post til .

Sist oppdatert: |