Hopp til innhold

Kontakt oss

Her finner du telefonnummeret og adressene du kan kontakte oss på.

Ring oss

Telefon: 23 19 99 00

Postadresse

E-post:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Spørsmål om opptak til utdanninger sendes til e-post: .

Fakturaadresse

Politihøgskolen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim

Besøks- og postadresser til studiestedene

Politihøgskolen i Oslo (se kart)
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Politihøgskolen avd. Bodø (se kart)
Universitetsalleen 1
8026 Bodø

Postboks 1407
8002 Bodø

Politihøgskolens utdanningssenter i Kongsvinger (se kart)
Motjernsveien 21
2213 Kongsvinger

Postboks 100
2201 Kongsvinger

Politihøgskolen avd. Stavern (JKØ) (se kart)
Helgeroveien 9
3290 Stavern

Postboks 204
3291 Stavern

Dør-til-dør pakker leveres til studiestedets besøksadresse.

Organisasjonsnummer

974 761 017

Sist oppdatert: |