Hopp til innhold

Nina Skarpenes - rektor

Assisterende rektor Nina Skarpenes

Nina Skarpenes

Bakgrunn

Nina Skarpenes er utdannet Cand. paed. fra Universitetet i Oslo. Skarpenes har vært rektor siden høsten 2014, og har lang og bred erfaring fra Politihøgskolen. Hun var assisterende rektor fra 2008 til 2014, og har tidligere arbeidet som assisterende avdelingsleder ved avdeling for etter- og videreutdanning (EVU). Skarpenes har arbeidet som utviklingskoordinator og som høgskolelektor ved EVU og bachelorutdanningen.

Nina Skarpenes har arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk og ledelse ved Krigskolen og som førstekonsulent og forskningsassistent ved Universitetet i Oslo. Hun er styremedlem i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Vice President i The Association of European Police Colleges (AEPC). I tillegg er hun sakkyndig oppnevnt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Sist oppdatert: |