Hopp til innhold

Ledelse for operasjonsledere

Nytt studium ved Politihøgskolen. Operativ ledelse står i fokus i det nye videreutdanningstilbudet, Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere, ved PHS.

Utdanningen vil bli organisert rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i operativ ledelse, koblet sammen med teori fra organisasjon og ledelse. Utøvelse av lederrollen i aktuelle scenarier i forskjellige skalerte øvelser vil bli en sentral del i opplæringen. Blant annet vil relevante øvelser med bruk av simulator etter prinsippet ”taktisk øvelse uten styrker” (TØUS) bli benyttet. 

- Funksjonen som operasjonsleder er en meget viktig funksjon, både i den daglige ordinære drift og ved ekstraordinære hendelser, sier leder for operativ seksjon ved PHS, Jørn Rye Eriksen. Han vektlegger at operasjonsledere må utvikle gode relasjonene til medarbeiderne, til offentlige etater og andre som politiet samarbeider med. Operasjonsledere kan i tillegg ha personalansvar i gitte situasjoner. Rye Eriksen trekker også fram at det uansett på ledelsesnivå er viktig å ha innsikt i og forståelse for sammenhenger og dynamikk i organisasjoner.

 - Dette betyr at utdanningen i funksjonsrettet ledelse for operasjonsleder må vektlegge både ledelse av menneskelige ressurser og organisasjonsforståelse, i tillegg til de rent faglige og funksjonsrettede delene av lederjobben, sier Rye Eriksen. Og det er nettopp dette det nye studiet vil ta for seg.

Målgruppen for det nye studiet er polititjenestepersoner som har funksjon som operasjonsleder i politidistriktet, eller er tiltenkt slik funksjon. Utdanningen vil gi 15 studiepoeng og er estimert til ca 420 arbeidstimer (ca. 1/4 årsverk). Utdanningen skal etter planen starte opp i november.

Publisert: - Sist oppdatert: |