Hopp til innhold

Nulltoleranse for mobbing

En trist sak. I dag kan ansatte og studenter ved PHS i en rekke medier lese om politistudenter som mobbes. Politihøgskolen tar sterkt avstand fra mobbing.

 - Alle ved Politihøgskolen må ta et ansvar for at slikt ikke skjer, sier rektor ved PHS, Hans Sverre Sjøvold.  – Vi har alle en rett til å være uenige i opptaksreglementet, men å ta denne uenigheten ut på studenter som er funnet skikket og fullt ut kvalifisert er totalt uakseptabelt.

Nei til stigmatisering
Politihøgskolen arbeider kontinuerlig med å legge til rette for et godt studiemiljø. For tiden pågår en større prosjekt ved høgskolen; ”Ekstra kompetanse". Prosjektets aktiviteter skal bidra med tiltak for økt trivsel for studenter og ansatte. En annen viktig faktor for å skape et læringsmiljø der mobbing ikke forekommer er at hver og en går i seg selv og ikke bidrar til å henge ut grupper og enkeltpersoner. Her har hele politiet et ansvar.

Unyansert debatt
Det fremgår i media at Politihøgskolen gjør nytte av opptak på særskilt grunnlag for å oppnå pålagte måltall fra Politidirektoratet. Høgskolen ønsker å heve dette perspektivet.

 - Samfunnet i dag og i framtiden vil stille store krav til oss i politiet. For at vi skal evne å sikre trygghet lov og orden for ALLE som befinner seg i Norge må vi ha et bredt sammensatt politi med et mangfold av kunnskaper og ferdigheter.

Politihøgskolens oppgave er å ta opp en studentmasse som speiler den norske befolkningen. Denne er preget av et mangfold på flere plan.

- Politihøgskolen skal ha en studentmasse med god balanse mellom menn og kvinner, med studenter fra hele landet og studenter med forskjellig bakgrunn.

- Det gjør at noen må gå foran andre. Det vil aldri være millimeterrettferdighet i et skjønnsbasert system, understreker Sjøvold.

Publisert: - Sist oppdatert: |