Hopp til innhold

Informasjon om opptak og studiestart 2010

Opptaket for kommende studieår er snart ferdig. Her finner du viktige datoer for både opptag og studiestart.

1. Opptaket

Opptaket blir offentliggjort gjennom Samordna opptak senest 20. juli. Husk svarfristen den 26. juli om du ønsker å takke ja til studieplassen.

2. Oppmøtested- og tid:

  • For studenter i Oslo: Norges Musikkhøgskole, Lindemansalen. 16. august kl. 09.00
  • For studenter i Bodø: Høgskolen i Bodø, auditorium 5. 17. august kl. 12.00
  • For studenter på Kongsvinger: Sæter gård, auditoriet. 18. august kl. 10.30
  • For studenter i Stavern: Galeiscenen på verftet (Politihøgskolens lokaler i Stavern). 19. august kl. 10.00

3. Bosted/hybler:

  • For studenter i Oslo: Det er lagt opp til at studenter skal skaffe seg hybel/leilighet på det private markedet. Politihøgskolen disponerer ikke egne bosteder. Vi mottar imidlertid hvert år tilbud fra private utleiere på hybler/leiligheter til skolens studenter. Listene over slike tilbud legges ut i Studieadministrasjonen og studentene må selv ta kontakt med utleieren(e).
  • For studenter på Kongsvinger: Det er lagt opp til at studenter skal skaffe seg hybel/leilighet på det private markedet. Politihøgskolen disponerer ikke egne bosteder. Studentsamskibnaden OAS tilbyr enkelte studentboliger på Kongsvinger. For mer informasjon, se: http://www.oas.no
  • For studenter i Bodø: Det er lagt opp til at studenter skal skaffe seg hybel/leilighet på det private markedet. Politihøgskolen disponerer ikke egne bosteder. Studenter oppfordres til å sjekke samskipnadens hjemmeside for mer informasjon om hybler: http://www.ssib.no
  • For studenter i Stavern: Det er lagt opp til at studenter skal skaffe seg hybel/leilighet på det private markedet. Politihøgskolen disponerer ikke egne bosteder. Studentskipnaden HIVE tilbyr noe boligformidling. For mer informasjon: http://siv.hive.no/

4. Informasjon

Et informasjonsbrev  med mer informasjon om studiestart blir sendt i posten til alle våre nye studenter den siste uka i juli.

Publisert: - Sist oppdatert: |